Delårsrapporter

Delårsrapport Spiffbet AB JAN- SEP 2018
Delårsrapport SpiffX AB APR – JUN 2018
Delårsrapport SpiffX AB JAN – MAR 2018
Bokslutskommuniké SpiffX AB JAN – DEC 2017
Delårsrapport SpiffX AB JUL – SEP 2017
Delårsrapport SpiffX AB APR – JUN 2017
Delårsrapport SpiffX AB JAN – MAR 2017
Bokslutskommuniké SpiffX AB JAN – DEC 2016
Delårsrapport SpiffX AB JUL – SEP 2016
Delårsrapport SpiffX AB APR – JUN 2016
Delårsrapport SpiffX AB JAN – MAR 2016
Bokslutskommuniké SpiffX AB JAN – DEC 2015
Delårsrapport SpiffX AB JUL – SEP 2015
Delårsrapport SpiffX AB JAN – JUNI 2015