Årsstämma

Kommuniké från årsstämma 2020

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om nyemission

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande

Kallelse till årsstämma 22 maj 2020

Fullmakt till årsstämma 22 maj 2020

Ladda ned den här


Kommuniké från årsstämma 21 maj 2019

Kallelse till årsstämma 21 maj 2019

Fullmaktsformulär årsstämma 21 maj 2019


Kallelse till extra bolagsstämma 4 oktober 2018

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 4 oktober 2018

Handlingar extra bolagsstämma 4 oktober 2018