Bolagsstämmor

Kallelse till bolagsstämma 24 maj 2024

 

Kallelse till bolagsstämma 16 juni 2023

 

Kommuniké från extra bolagsstämma 19 april 2023

Styrelsens redogörelse 13 kapitel 6 och 7 § inför extra bolagsstämma 19 april 2023

Revisorsyttrande 13 kapitel 6 § inför extra bolagsstämma 19 april 2023

Revisorsyttrande 13 kapitel 8 § inför extra bolagsstämma 19 april 2023

Kallelse till extra bolagsstämma 19 april 2023

 

Styrelsens förslag till ny bolagsordning

 

 

Kommuniké från årsstämma 17 maj 2022

Kallelse till årsstämma 17 maj 2022

Styrelsens förslag till ny bolagsordning

Fullmakt till årsstämma 17 maj 2022

Ladda ned den här


 

Kallelse till årsstämma 21 maj 2021

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

Fullmakt till årsstämma 21 maj 2021

Ladda ned den här


 

Kommuniké från extra bolagsstämma 10 mars 2021

Kallelse till extra bolagsstämma 10 mars 2021

 
 

 

Kallelse till extra bolagsstämma 31 augusti 2020

Styrelsens förslag till beslut om optionsprogram

Större aktieägares förslag till beslut optionsprogram 

Underbilaga A optionsprogram

Underbilaga B optionsprogram

Underbilaga A optionsprogram 2

Underbilaga B optionsprogram 2

 

Kommuniké från årsstämma 22 maj 2020

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om nyemission

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande

Kallelse till årsstämma 22 maj 2020

Fullmakt till årsstämma 22 maj 2020

Ladda ned den här


Kommuniké från årsstämma 21 maj 2019

Kallelse till årsstämma 21 maj 2019

Fullmaktsformulär årsstämma 21 maj 2019

 

Kommuniké från extra stämma 22 februari 2019

Kallelse till extra stämma den 22 februari 2019

Styrelsens förslag till beslut 22 februari 2019

Beslutsbilaga A 22 februari 2019 

Fullmaktsformulär 22 februari 2019

 

Kallelse till extra bolagsstämma 4 oktober 2018

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 4 oktober 2018

Handlingar extra bolagsstämma 4 oktober 2018