Styrelse och ledning

karltrollborg

KARL TROLLBORG
ORDFÖRANDE
I styrelsen sedan 2018

Karl Trollborg är verksam som konsult inom företagsfinansiering och finansmarknadsfrågor och även sedan många år som affärsängel med investeringar företrädesvis i IT-branschen, exempelvis som tidig investerare i Betsson AB, Mr Green Ltd och P1 Ltd. Karl har tidigare arbetat som fondanalytiker på Wassum och var dessförinnan ansvarig för riskkapitalinvesteringar på Stiftelsen Promobilia. Karl har även arbetat på KPMG Corporate Finance med företagsöverlåtelser, kapitalanskaffning, incitamentsprogram, företagsvärdering och finansiella utredningar. Karl har en civilingenjörsexamen i Maskinteknik från KTH i Stockholm, samt har studerat på Handelshögskolan i Stockholm med inriktning mot finansiella marknader. Karl är styrelseordförande i Åkers Krutbruk Fastigheter AB, Rotea Fastighetsutveckling AB, samt Cherry Checkout S.A.

Född: 1964
Aktieinnehav: 29 541 582 aktier genom A veces AB, varav 5 866 506 aktier genom bolagets kapitalförsäkring och 23 675 076 direktägt av bolaget.
Optionsinnehav: 1 800 000 teckningsoptioner

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

jacobdalborg

JACOB DALBORG
LEDAMOT
I styrelsen sedan 2016

Jacob Dalborg var fram till 2017 VD för Bonnier Books. Jacob är utbildad på Handelshögskolan i Stockholm och har en gedigen erfarenhet inom Corporate Finance. Jacob är verksam som investerare. Jacob är styrelseledamot i bland annat Akademibokhandeln Holding AB (publ), Bukowski Auktioner AB, E. Öhman J:or AB samt ILT Holding AB.

Född: 1970
Aktieinnehav: 1 098 471 aktier
Optionsinnehav: 1 150 000 teckningsoptioner

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

NilssonSmall

PER GANSTRAND
LEDAMOT
I styrelsen sedan 2019

Per Ganstrand arbetar sedan 2018 genom sitt bolag Speaking Partner Per AB gentemot små och medelstora företag som rådgivare inom redovisning, legal struktur, avtal samt strategi. Fram till 2018 har Per arbetat som auktoriserad revisor, merparten av tiden som VD eller andra företagsledande roller (delägare, styrelseledamot och styrelseordförande) i Baker Tilly-organisationen såväl i Sverige som Internationellt. Bland de företag Per varit auktoriserad revisor för finns Mr Green & Co AB, Taxi Stockholm 15 00 00 AB och SBC Bostadsrätts Centrum AB. Per är styrelseordförande i Topia Landskapsarkitekter AB och ledamot i Din Studio AB, Rotea Fastighetsutveckling AB samt Åkers Krutbruk Fastigheter AB.

Född: 1959
Aktieinnehav: 1 800 000 aktier
Optionsinnehav: 1 000 000

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

sv 07822 1

HENRIK SVENSSON
LEDAMOT, VD
I styrelsen sedan 2019

Henrik Svensson har de senaste nio åren haft olika roller inom finanssektorn, bland annat som chef för business control och rapportering på Svensk Exportkredit samt specialist inom omstrukturering och kreditåtervinning inom Swedbank. Tidigare har Henrik arbetat inom corporate finance med fokus på teknik och media, bland annat på KPMG och Hagströmer & Qviberg. Henrik har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och en jur.kand. från Stockholms Universitet.

Född: 1970
Aktieinnehav: 1 201 591 aktier
Optionsinnehav: 4 500 000 teckningsoptioner

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Jens Bruno Spiffbet

JENS BRUNO
CFO

Jens Bruno har närmare 20 års erfarenhet av företagsledning och finansiell förvaltning i olika positioner, främst i tillväxtländer. Närmast kommer han från en tjänst som CFO för det noterade miljöteknikbolaget Swedish Stirling. Tidigare har Jens har arbetat med realtillgångar och investeringar i Ryssland och Ukraina. Dessförinnan var Jens ekonomisk attaché vid ambassaden i Moskva och sakkunnig på Finansdepartementet. Jens har en examen som ekonomie magister från Uppsala universitet och har även studerat finansiering och ekonomi i Ryssland, Tjeckien och Estland.

Född: 1973
Aktieinnehav: 530 000, varav 500 000 genom bolag och 30 000 privat
Optionsinnehav: 1 500 000 teckningsoptioner