Styrelse och ledning

Styrelse och ledning

Styrelse och ledning

karltrollborg

KARL TROLLBORG
ORDFÖRANDE
I styrelsen sedan 2018

Karl Trollborg är verksam som konsult inom företagsfinansiering och finansmarknadsfrågor och även sedan många år som affärsängel med investeringar företrädesvis i IT-branschen, exempelvis som tidig investerare i Betsson AB, Mr Green Ltd och P1 Ltd. Karl har tidigare arbetat som fondanalytiker på Wassum och var dessförinnan ansvarig för riskkapitalinvesteringar på Stiftelsen Promobilia. Karl har även arbetat på KPMG Corporate Finance med företagsöverlåtelser, kapitalanskaffning, incitamentsprogram, företagsvärdering och finansiella utredningar. Karl har en civilingenjörsexamen i Maskinteknik från KTH i Stockholm, samt har studerat på Handelshögskolan i Stockholm med inriktning mot finansiella marknader. Karl är styrelseordförande i Åkers Krutbruk Fastigheter AB, Rothea Fastighetsutveckling AB, samt Cherry Checkout S.A.

Född: 1964
Aktieinnehav: 29 541 582 aktier genom A veces AB, varav 5 866 506 aktier genom bolagets kapitalförsäkring och 23 675 076 direktägt av bolaget.
Optionsinnehav: 1 800 000 teckningsoptioner

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

jacobdalborg

JACOB DALBORG
LEDAMOT
I styrelsen sedan 2016

Jacob Dalborg var fram till 2017 VD för Bonnier Books. Jacob är utbildad på Handelshögskolan i Stockholm och har en gedigen erfarenhet inom Corporate Finance. Jacob är verksam som investerare. Jacob är styrelseledamot i bland annat Akademibokhandeln Holding AB (publ), Bukowski Auktioner AB, E. Öhman J:or AB samt ILT Holding AB.

Född: 1970
Aktieinnehav: 1 098 471 aktier
Optionsinnehav: 1 150 000 teckningsoptioner

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Foto till hemsidan Johan Styren

JOHAN STYREN
LEDAMOT
I styrelsen sedan 2022

Johan Styren är sedan 2018 VD för den maltabaserade affiliateverksamheten Dilanti Media, en verksamhet som han byggt upp under de senaste åren. Styren var även huvudägare i den tillika maltabaserade kasinooperatören Manisol, vilken förvärvades av Spiffbet i mars 2021. Under åren 2012 till 2017 ledde han den maltabaserade verksamheten i Leovegas, då bolaget växte från 7 till 700 medarbetare och från att vara en startup till ett bolag noterat på Nasdaq Stockholms midcap-lista. Tidigare har han arbetat bland annat på Kindred. Styren är styrelseledamot i kasinobolaget Hero Gaming Group AB samt i den noterade spelleverantören Fantasma Games AB (publ). Styren har examen som civilingenjör i industriell ekonomi från Lunds universitet.

Född: 1982
Aktieinnehav: 23 421 337 genom bolaget Styren Investments Ltd.
Optionsinnehav: 0 teckningsoptioner

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Foto till hemsidan Peter Servin 1

PETER SERVIN
LEDAMOT
I styrelsen sedan 2022

Peter Servin är VD för Åkers Krutbruk Fastigheter AB. Han är verksam som konsult främst inom försvarsindustrin och arbetar även sedan några år även med investeringar i företrädesvis fastighetsbranschen. Peter har tidigare arbetat som VD för Åkers Krutbruk Protection AB och dessförinnan som strategisk säljrådgivare till Krutbrukets dåvarande ägare, den tyska försvarsindustrikoncernen IBD (numera ägt av Rheinmetall AG). Peter var dessförinnan officer inom Pansartrupperna. Peter har en officersexamen. Peter är VD styrelseledamot i Åkers Krutbruk Fastigheter AB och Rothea Fastighetsutveckling AB.

Född: 1962
Aktieinnehav: 220 250 aktier
Optionsinnehav: 0 teckningsoptioner

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

sv 07822 1

HENRIK SVENSSON
LEDAMOT, VD
I styrelsen sedan 2019

Henrik Svensson har de senaste nio åren haft olika roller inom finanssektorn, bland annat som chef för business control och rapportering på Svensk Exportkredit samt specialist inom omstrukturering och kreditåtervinning inom Swedbank. Tidigare har Henrik arbetat inom corporate finance med fokus på teknik och media, bland annat på KPMG och Hagströmer & Qviberg. Henrik har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och en jur.kand. från Stockholms Universitet.

Född: 1970
Aktieinnehav: 1 201 591 aktier
Optionsinnehav: 4 500 000 teckningsoptioner

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Foto till hemsidan Cecilia urklipp

CECILIA SKARIN
CFO
I företagsledningen sedan 2022

Cecilia Skarin har mer än 15 års erfarenhet från ekonomistyrning och redovisning i ett flertal bolag och branscher, exempelvis Swedish Fitness, Sova Sängvaruhus och Vaimo AB. Hon har arbetat som ekonomiansvarig i Spiffbet sedan februari 2020. Tidigare har Cecilia arbetat i flera mindre tillväxtbolag. Hon har drivit och genomfört projekt med att bygga upp ekonomiavdelningar både i Sverige och internationellt i länder som Danmark, Norge, UK och Malta.

Född: 1980
Aktieinnehav: 19 552 aktier
Optionsinnehav: 0 teckningsoptioner

Kontakta oss