Nyheter

Spiffbet offentliggör idag informationsmemorandum med anledning av den kommande företrädesemissionen om 26,5 miljoner kronor

· I samband med det pågående förvärvet av Vrtcl Gaming Group Sweden AB (”Metal Casino”) genomför Spiffbet en företrädesemission om 26,5 miljoner kronor · Spiffbet publicerar idag informationsmemorandum med anledning av emissionen. Teckningsperioden löper från den 1 till 15 juni. · Omsättningen förväntas öka markant som ett resultat av förvärvet. · Nyckeltal proforma för Q1…

Läs mer

Kommuniké från årsstämma 2020

Vid årsstämma i Spiffbet AB fattades följande beslut:

Läs mer

Delårsrapport första kvartalet 2020

· Spiffbet AB publicerar idag delårsrapport för perioden 2020-01-01 – 2020-03-31

Läs mer

Mer än 90 procent av Metal Casinos aktieägare har accepterat Spiffbets erbjudande

· Spiffbets bud om att förvärva samtliga aktier i Metal Casino har accepterats av ägare till mer än 90 procent av aktierna.

Läs mer

Spiffbet fullföljer investering i latinamerikansk spelutvecklare

· Spiffbet tecknar avtal om investering i den latinamerikanska spelutvecklaren Copacabana Gaming i enlighet med tidigare avsiktsförklaring om att skapa ett samriskföretag med NGT Interactive LLC. · Spiffbet tillskjuter kapital om totalt 225.000 euro fram till augusti 2021. · Spiffbet erhåller 45,2% ägande i samriskbolaget.

Läs mer

Spiffbet fullföljer förvärvet av Metal Casino

· Anslutningen till erbjudandet är för närvarande 86,6 procent · Spiffbets styrelse har idag fattat beslut om att genomföra apportemissionen för att fullfölja förvärvet av Metal Casino

Läs mer

Spiffbet tecknar distributionsavtal med Salsa Technology

· Distributionsavtal med ledande latinamerikansk spelaktör ·  Integration av samtliga Spiffbets spel och även spel från tredjepartstillverkare

Läs mer

Spiffbet AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019

· Spiffbet publicerar årsredovisning för 2019 · Covid-19 har haft begränsad påverkan på Spiffbets verksamhet

Läs mer

Spiffbet förlänger accepttiden för förvärvserbjudandet till Metal Casinos aktieägare

· Accepttiden för förvärservjudande förlängs till torsdagen den 30 april

Läs mer

Kallelse till årstämma i Spiffbet AB

Aktieägarna i Spiffbet AB, 556856-0246, kallas härmed till årsstämma fredagen den 22 maj 2020 kl. 10:00 i bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm

Läs mer