Etikett: 2019

5 mars, 2019 0
Protokoll extra bolagsstämma i Spiffbet AB den 22 februari 2019 Bilaga 1 Röstlängd extra bolagsstämma 22 februari 2019 ...
27 februari, 2019
Bokslutskommuniké 2018 Pressmeddelande bokslutskommuniké 2018
20 februari, 2019 0
Rättelsen avser att kontaktuppgifter till Spiffbets Certified Advisor saknas i pressmeddelandet Läs hela pressmeddelandet
20 februari, 2019 0
Kommunikén kommer att publiceras den 27 februari. Tidigare har meddelats kommunikén skulle publiceras den 20 februari. Läs hela ...
5 februari, 2019 0
Styrelsens förslag till beslut optionsprogram Underbilaga A optionsprogram Underbilaga B optionsprogram Fullmaktsformulär
5 februari, 2019 0
Aktieägarna i Spiffbet kallas till extra bolagsstämma fredagen den 22 februari kl. 10:00 Läs hela pressmeddelandet
ÄLDRE NYHETER