Nyheter

Spiffbet omorganiserar och anpassar produkterbjudandet

Non-regulatory pressrelease

· Spiffbet anpassar sin verksamhet för att hantera förändringar i regelverk som rör europeiska marknader · Spiffbet genomför en översyn av varumärkesportföljen · Större fokus kommer att läggas på B2B-tjänster inom ramen för Rhino Gaming · Anpassningen av verksamheten resulterar i förändringar i organisationen och påtagliga positiva effekter på bolagets kostnader

Läs mer

Spiffbets CFO lämnar bolaget för ny tjänst

Regulatory pressrelease

· Spiffbets CFO Jens Bruno lämnar sin anställning på Spiffbet för att anta nya utmaningar · Spiffbet har påbörjat processen att rekrytera en ny CFO

Läs mer

Höga spelarvinster, säsongseffekter och framåtblickande investeringar

Regulatory pressrelease

Under kvartal 3 ökade spelarinsättningarna men nettoomsättningen sjönk med 23 procent som en följd av mycket höga spelarvinster. Den varma sommaren spelade också in under en stor del av kvartalet med lägre spelaraktivitet som följd under juli och augusti. Resultatet justerat för goodwillavskrivningar är sämre än kvartal 2, vilket utöver lägre nettoomsättning beror på ökad…

Läs mer

Rhino Gaming breddar tjänsteutbudet och har inlett ett samarbete avseende kasinodrift

Non-regulatory pressrelease Rhino Gaming logga

· Rhino Gaming, Spiffbets verksamhet inom B2B, breddar verksamheten till utveckling, marknadsföring och drift av kasinosajter tillsammans med externa partners · Ett första samarbete som avser nya kasinosajter på ett flertal marknader har inletts · Samarbetet förväntas ge en positiv resultatpåverkan redan under innevarande år

Läs mer

Metal Casino är live i Spanien

Non-regulatory pressrelease

· Metal Casino har lanserats i Spanien · Innehåll och design har anpassats och översatts till spanska

Läs mer

Spiffbet har tecknat nytt white label-avtal med väsentligt förbättrade villkor

Regulatory pressrelease

· Spiffbet fördjupar samarbetet med plattformsleverantören Together Gaming Ltd · Parterna har tecknat ett nytt samarbetsavtal med väsentligt förbättrade villkor · Avtalet erbjuder marginalförbättringar villkorat av ökade marknadsinvesteringar från Spiffbet, vilket ska driva tillväxt för båda parter på lång sikt · Avtalet öppnar också upp för integration av Spiffbets spelstudio Rhino Gamings spelportfölj in i…

Läs mer

Q2 - Ökad omsättning och förbättrat underliggande resultat

Regulatory pressrelease

Under kvartal 2 ökade nettoomsättningen med 16 procent. Justerat för bokföringsmässiga effekter av engångskaraktär uppgår ökningen till 7,5 procent. Tillväxten under kvartal 2 hålls tillbaka av säsongsmässiga effekter och regelverksförändringar kombinerat med striktare regelverkstolkningar. Resultatet justerat för engångsposter och goodwillavskrivningar har förbättrats jämfört med kvartal 1. Under kvartalet har Manisol samordnats in i Spiffbets verksamhet…

Läs mer

Rhino Gaming lanserar spel i Indien

Non-regulatory pressrelease

· Spiffbets spelutvecklingsben Rhino Gaming slutför integrationen med Slotegrator ·  Första marknad för lansering är Indien

Läs mer

Spiffbet lanserar Metal Casino på den spanska marknaden

Non-regulatory pressrelease

· Spiffbet planerar att lansera Metal Casino i Spanien · Innehåll och design har anpassats för den lokala marknaden · Etableringen på den spanska marknaden är i linje med att framöver expandera i Latinamerika

Läs mer

Spiffbets SuperNopea lanserar sportsbook i Finland

Non-regulatory pressrelease

· Spiffbets finska varumärke SuperNopea lanserar Sportsbook i Finland · Lanseringen kommer lägligt i samband med att Finlands herrlandslag i fotboll för första gången i historien deltar i fotbolls EM · SuperNopea erbjuder efter lanseringen ett fullständigt spelutbud med både betting och kasino

Läs mer