Nyheter

Delårsrapport första kvartalet 2020

· Spiffbet AB publicerar idag delårsrapport för perioden 2020-01-01 – 2020-03-31

Läs mer

Spiffbet fullföljer investering i latinamerikansk spelutvecklare

· Spiffbet tecknar avtal om investering i den latinamerikanska spelutvecklaren Copacabana Gaming i enlighet med tidigare avsiktsförklaring om att skapa ett samriskföretag med NGT Interactive LLC. · Spiffbet tillskjuter kapital om totalt 225.000 euro fram till augusti 2021. · Spiffbet erhåller 45,2% ägande i samriskbolaget.

Läs mer

Spiffbet fullföljer förvärvet av Metal Casino

· Anslutningen till erbjudandet är för närvarande 86,6 procent · Spiffbets styrelse har idag fattat beslut om att genomföra apportemissionen för att fullfölja förvärvet av Metal Casino

Läs mer

Spiffbet AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019

· Spiffbet publicerar årsredovisning för 2019 · Covid-19 har haft begränsad påverkan på Spiffbets verksamhet

Läs mer

Kallelse till årstämma i Spiffbet AB

Aktieägarna i Spiffbet AB, 556856-0246, kallas härmed till årsstämma fredagen den 22 maj 2020 kl. 10:00 i bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm

Läs mer

Spiffbet avser genomföra en företrädesemission om ca 26,5 miljoner kronor i samband med förvärvet av Metal Casino

· Styrelsen föreslår till årstämman den 22 maj 2020 att genomföra en emission av aktier som vid full teckning skulle tillföra Bolaget 26 462 235,10 kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. · Emissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande cirka 85 procent. · Motiven till företrädesemissionen är att säkra Spiffbets rörelsekapitalbehov relaterat till förvärvet av Metal Casino samt inleda…

Läs mer

Spiffbet nylanserar videopoker

· Spiffbet lanserar Jacks or Better i HTML5 format

Läs mer

Förtydligande angående senareläggningen av publicering av årsredovisningen

· Årsredovisningen för 2019 kommer att publiceras den 20 april 2020 på grund av störningar till följd av Covid-19

Läs mer

Spiffbet senarelägger publiceringen av årsredovisningen

· Årsredovisningen för 2019 kommer att publiceras den 20 april 2020

Läs mer

Spiffbet lanserar ny teknikplattform och två nya videoslotar

Diamonds Wild videoslot från Spiffbet ·        Spiffbet lanserar ny teknikplattform ·        Classic 777 och Diamonds Wild lanseras på Supabets

Läs mer