Nyheter

Spiffbet förvärvar onlinekasinot Cashmio

· Spiffbet har tecknat avtal om att förvärva Cashmio Group Ltd (”Cashmio") · Under 2020 beräknas Cashmio omsätta 45 MSEK med en vinst om 3 MSEK · Förvärvet ökar Spiffbets förväntade omsättning väsentligt · Köpeskillingen uppgår till 30 MSEK varav 10 MSEK kontant uppdelat i tre trancher · Spiffbet bedömer att betydande kostnadssynergier kan utvinnas…

Läs mer

Spiffbet förvärvar Bellis Casino

· Spiffbet tar över det danska onlinekasinot Bellis Casino · Förvärvet innebär tydliga synergier med Spiffbets kasino Goliath

Läs mer

Styrelsen i Spiffbet har beslutat om att fullfölja förvärvet av Goliath

· Spiffbets styrelse har idag fattat beslut om att genomföra apportemissionen för att fullfölja förvärvet av Goliath

Läs mer

Spiffbets emission i samband med förvärvet av Goliath är registrerad

· I samband med förvärvet av Goliath Holding Plc (”Goliath”) genomförde Spiffbet en riktad emission · Syftet med emissionen var att delfinansiera förvärvet · Totalt har 2 137 073 aktier emitterats och bolaget har tillförts 856 073 kronor, varav 356 073 kr genom kvittning av fordringar mot bolaget. Aktiekapitalet ökar med 267 134 kronor · Bland investerarna återfinns både delägare…

Läs mer

Kommuniké från extra bolagstämma i Spiffbet den 31 augusti 2020

Vid den extra bolagsstämman i Spiffbet AB (nedan ”Bolaget”) den 31 augusti 2020 kl. 10.00 beslutade Bolaget om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare samt styrelseledamöter enligt nedan.

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2020

Stärkt kassa och Metal Casino-förvärvet är genomfört

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Spiffbet AB

Aktieägarna i Spiffbet, org. nr 556856-0246 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 31 augusti 2020 kl. 10:00 på Bolagets kontor med adress Karlavägen 60 i Stockholm.

Läs mer

Spiffbet delfinansierar förvärvet av Goliath Casino med en riktad emission

· I samband med förvärvet av Goliath Holding Plc (”Goliath”) genomför Spiffbet en riktad emission · Syftet med emissionen är att delfinansiera förvärvet · Totalt emitteras 2 137 073 aktier och bolaget tillförs 856 073 kronor. Aktiekapitalet ökar med 267 134 kronor · Bland investerarna återfinns både delägare i Goliath och externa investerare

Läs mer

Spiffbet förvärvar Goliath Casino

· Spiffbet lägger ett villkorat bud på speloperatören Goliath Holding Plc (”Goliath”) · Aktieägarna i Goliath får cirka 3,8 procents ägarandel i Spiffbet vid full anslutning · Förvärvet har stöd av Goliaths styrelse och har accepterats av 84,3 procent av Goliaths aktieägare · Förvärvet finansieras delvis av en nyemission om knappt 0,9 miljoner kronor riktad…

Läs mer

Sista dag för handel med Spiffbet BTA är den 16 juli 2020

· Företrädesemissionen som tillförde Spiffbet cirka 26,5 miljoner kronor före emissionskostnader har nu registrerats hos Bolagsverket. · Sista dag för handel med Spiffbet AB:s BTA (betald tecknad aktie) är torsdag den 16 juli 2020

Läs mer