Nyheter

Spiffbet utvärderar flytt till NGM

· Styrelsen för Spiffbet AB (”Spiffbet” eller ”Bolaget”) har beslutat att utvärdera villkoren för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market, Stockholm (”NGM”) · Målet är att genomföra listbytet före utgången av år 2023 · Befintliga aktieägare ska inte påverkas, men Bolaget kan bli synligare i kommunikationen med aktiemarknaden och handeln i aktien kan…

Läs mer

Helmicasino.com lanseras på den finska marknaden av Spiffbet

· Spiffbet har lanserat Helmicasino.com · Kasinot förvärvades under november · Helmicasino.com lanseras på MGA-licens för den finska marknaden · Lanseringarna hanteras med befintliga resurser och ökar inte fasta kostnader

Läs mer

Q3 - Ökad kostnadseffektivitet motverkar lägre intäkter

Under tredje kvartalet sjönk nettointäkterna med 9 procent jämfört med kvartal 2 som en följd av fortsatt låga marknadsföringsutgifter och säsongseffekter. Partnerverksamheten bidrog marginellt till de totala intäkterna. Under kvartal 3 var rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) stabilt jämfört med föregående kvartal och uppgick till -2,6 miljoner SEK (-2,5 miljoner SEK). Sjunkande intäkter motverkades…

Läs mer

Spiffbet tar över Helmicasino.com

· Spiffbet har förvärvat kasinot Helmicasino.com · Kasinot som är vilande överlåts av en samarbetspartner · Köpeskilling uppgår till 300 000 kronor

Läs mer

Spiffbet lanserar kasinot Supersnabbt.se

· Spiffbet-gruppen lanserar kasinot Supersnabbt.se i Sverige · Supersnabbt.se är ett systervarumärke till Supernopea.com

Läs mer

Försäljningen av Spiffbets spelproduktion är nu slutförd

· Försäljningen av STHLM Gaming Sweden AB (”STHLM Gaming”) är slutförd · Spiffbets verksamhet är därmed fokuserad på onlinekasino

Läs mer

Q2 - Fortsatt kostnadskontroll och stabila marginaler

Under andra kvartalet sjönk nettointäkterna med 21 procent jämfört med kvartal 1 som en följd av en licensmigration, lägre marknadsföringsutgifter, säsongseffekter och högre vinstutbetalning till spelare. Intäkterna inom partnerverksamheten bidrog marginellt till de totala intäkterna i fortsatt avvaktan på utveckling av kunderbjudandet. Under kvartal 2 försämrades rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) till -2,5 miljoner…

Läs mer

Spiffbet avyttrar spelutvecklingsverksamheten

· Spiffbet AB säljer spelutvecklingsverksamheten till Million Games AB · I transaktionen ingår STHLM Gaming Sweden AB, samtliga spel i portföljen Rhino Gaming samt därtill hänförliga immateriella rättigheter · Köpeskillingen i transaktionen är beroende på utfall och kan som högst uppgå till 3,5 miljoner kronor · Köpet ger en positiv resultatpåverkan direkt och även löpande…

Läs mer

Spiffbet goes for TAG Media’s Affiliate Management Service

Spiffbet Group has entered into an agreement with affiliate marketing agency TAG Media to take on its affiliate management service for brands Supernopea, Metal Casino and TurboVegas. Under the terms of the agreement, TAG Media’s award-winning agency team will work to elevate the presence of the three brands and drive user acquisition in key target…

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Spiffbet AB den 16 juni 2023

Årsstämma med aktieägarna i Spiffbet AB (”Spiffbet” eller ”Bolaget”) har hållits den 16 juni 2023. På årsstämman fattades i huvudsak följande enhälliga beslut.

Läs mer