Nyheter

Sista dag för handel med Spiffbet BTA är den 16 juli 2020

· Företrädesemissionen som tillförde Spiffbet cirka 26,5 miljoner kronor före emissionskostnader har nu registrerats hos Bolagsverket. · Sista dag för handel med Spiffbet AB:s BTA (betald tecknad aktie) är torsdag den 16 juli 2020

Läs mer

Spiffbets företrädesemission är genomförd

· Företrädesemissionen i Spiffbet AB om 26,5 miljoner kronor har slutförts · Aktiekapitalet ökar med 12 251 035 kronor till 20 775 486 kronor · Totalt emitteras 98 008 278 aktier till kursen 0,27 kronor · Efter registrering kommer antalet aktier att uppgå till 166 203 885

Läs mer

Spiffbets förvärv av Metal Casino är nu slutfört

· I och med slutförandet av förvärvet av Vrtcl Gaming Group Sweden AB (”Metal Casino”) har antalet aktier i Spiffbet AB ökat med totalt 19 191 468 aktier, vilka har emitterats till ägare i Metal Casino · Antalet aktier i Spiffbet uppgår därmed till 68 195 607 · Aktiekapitalet har ökat med 2 398 933,50 kronor till…

Läs mer

Sista dagen för handel med teckningsrätter i Spiffbet samt förtydligande angående emissionsgaranter

· Idag, den 11 juni 2020, är det sista dagen för med handel i teckningsrätter i Spiffbets pågående nyemission · Spiffbet redovisar förteckning över garanter

Läs mer

Spiffbet tecknar ett ömsesidigt distributionsavtal med en ledande speldistributör - iSoftBet

· Spiffbet har tecknat ett samarbetsavtal med speldistributören iSoftBet · Avtalet innebär att Spiffbets hela spelportfölj distribueras på iSoftBets plattform · iSoftBets cirka 150 spel kommer i sin tur att erbjudas på Spiffbets plattform, framför allt i Latinamerika

Läs mer

Spiffbet offentliggör idag informationsmemorandum med anledning av den kommande företrädesemissionen om 26,5 miljoner kronor

· I samband med det pågående förvärvet av Vrtcl Gaming Group Sweden AB (”Metal Casino”) genomför Spiffbet en företrädesemission om 26,5 miljoner kronor · Spiffbet publicerar idag informationsmemorandum med anledning av emissionen. Teckningsperioden löper från den 1 till 15 juni. · Omsättningen förväntas öka markant som ett resultat av förvärvet. · Nyckeltal proforma för Q1…

Läs mer

Kommuniké från årsstämma 2020

Vid årsstämma i Spiffbet AB fattades följande beslut:

Läs mer

Delårsrapport första kvartalet 2020

· Spiffbet AB publicerar idag delårsrapport för perioden 2020-01-01 – 2020-03-31

Läs mer

Mer än 90 procent av Metal Casinos aktieägare har accepterat Spiffbets erbjudande

· Spiffbets bud om att förvärva samtliga aktier i Metal Casino har accepterats av ägare till mer än 90 procent av aktierna.

Läs mer

Spiffbet fullföljer investering i latinamerikansk spelutvecklare

· Spiffbet tecknar avtal om investering i den latinamerikanska spelutvecklaren Copacabana Gaming i enlighet med tidigare avsiktsförklaring om att skapa ett samriskföretag med NGT Interactive LLC. · Spiffbet tillskjuter kapital om totalt 225.000 euro fram till augusti 2021. · Spiffbet erhåller 45,2% ägande i samriskbolaget.

Läs mer