Nyheter

Bokslutskommuniké 2019, Q4

Spiffbet AB publicerar idag sin bokslutskommuniké för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31.

Läs mer

Spiffbet lanserar Spiffbet Casino och MrSlotty i Afrika

· Lyckad lansering av Spiffbet Casino med spelen Supaball och roulette. · Spiffbet erbjuder för första gången tredjepartsinnehåll · Partnerskapet med Supabets breddas till att omfatta även kasinoprodukter

Läs mer

Delårsrapport juli – september 2019

Tredje kvartalet 2019 · Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 536 (0) TSEK. · Resultatet efter finansiella poster var -5 164 (-3 519) TSEK. Perioden januari – september 2019 · Intäkterna för perioden uppgick till 536 (1) TSEK. · Resultatet efter finansiella poster var -12 978 (-8 836) TSEK. Väsentliga händelser under tredje kvartalet ·…

Läs mer

Spiffbet genomför riktad kvittningsemission om 1,7 miljoner kronor

Styrelsen i Spiffbet AB har idag, i enlighet med bemyndigande från årsstämma den 21 maj 2019, beslutat om en riktad nyemission om 1 971 325 aktier till Recall Capital Nordic AB (”Recall”). Emissionen tillför Spiffbet 1 685 000 kronor, vilket motsvarar drygt 0,85 kronor per nyemitterad aktie, och innebär en ökning av bolagets aktiekapital med 246 415,625 kronor.…

Läs mer

Spiffbet has signed a letter of intent to invest in a Game Studio focused on the LATAM markets

· Letter of intent to form a joint venture with NGT Interactive LLC, operating under the name New Games Technology · The joint venture will operate under the name Copacabana Gaming · Staffan Cnattingius is intended to be appointed CEO of the joint venture and will be taking the position as CCO in Spiffbet Group. · Spiffbet…

Läs mer

Spiffbet tecknar avtal med Betconstruct

• Avtal med Betconstruct , en teknik- och tjänsteleverantör för både den onlinebaserade och landbaserade spelindustrin • Integrering av Spiffbet Sports och Casino på Betconstruct-plattformen • Spelen blir tillgängliga för operatörer på nyckelmarknader runt om i världen

Läs mer

Spiffbets Timebet går live med Powerbets och Supabets på fem marknader

· Timebet lanseras och går live med Powerbets och Supabets

Läs mer

Delårsrapport april – juni 2019

Andra kvartalet 2019 -      Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 0 (0) TSEK. -      Resultatet efter finansiella poster var -3 790 (-2 681) TSEK. Perioden januari – juni 2019 -      Intäkterna för perioden uppgick till 0 (1) TSEK. -      Resultatet efter finansiella poster var -7 814 (-5 317) TSEK. Väsentliga händelser under andra kvartalet -      Spiffbets Take5 går live med ytterligare en…

Läs mer

Spiffbet förvärvar spelutvecklare

· Förvärv av spelutvecklaren STHLMGAMING med sex befintliga slotspel i portföljen, vilket breddar Spiffbets produktportfölj · Kompletterande distributionskanaler i Europa · STHLMGAMING förväntas generera 2 till 3 miljoner kronor i intäkter på årsbasis under 2019 · STHLMGAMINGs grundare blir en viktig resurs för Spiffbets framtida utveckling · Ambition att snabbt integrera STHLMGAMING i Spiffbets ordinarie…

Läs mer

Spiffbet blir distributör för spel från MrSlotty

Spiffbet blir distributör för spel från MrSlotty · Integration av spel från MrSlotty i Spiffbets distributionsplattform · Fokus på distribution i afrikanska nyckelmarknader · Bra komplement till Spiffbets spelportfölj och breddning av befintlig verksamhet Spiffbet har erhållit rätt att distribuera spel från MrSlotty till Spiffbets kunder. MrSlottys spel är väl anpassade för mindre mogna marknader…

Läs mer