Nyheter

Spiffbet förvärvar Sir Jackpot och Live Lounge

· Spiffbet förvärvar onlinekasinona Sir Jackpot och Live Lounge · Förvärvet bedöms generera ett mindre vinsttillskott med goda förutsättningar för tillväxt · Köpeskillingen uppgår till maximalt 2,5 miljoner kronor

Läs mer

Spiffbet löser revers om 20 miljoner kronor i Cashmioförvärvet genom kvittning mot nyemitterade aktier

· I samband med förvärvet av Cashmio Group Ltd (”Cashmio”) utgick en revers om 20 miljoner kronor till Cashmios ägare · Styrelsen i Spiffbet AB har idag beslutat att lösa reversen genom kvittning mot nyemitterade aktier i Spiffbet · Totalt kommer 50 000 000 aktier emitteras till en kurs om 0,40 kronor per aktie, i enlighet med…

Läs mer

Spiffbet ökar ägandet i Metal Casino från 90,4 till 99,1 procent

· Spiffbet har nått en överenskommelse med minoritetsaktieägare motsvarande 8,7 procent i Vrtcl Gaming Group Sweden AB (”Metal Casino”) om att förvärva deras andel · Styrelsen beslutade idag om att förvärva dessa aktier i Metal Casino genom apport · Överenskommelsen är identisk med det erbjudande som presenterades av Spiffbet den 12 mars 2020 och som…

Läs mer

Spiffbet tar över onlinekasinot Zenspin

· Spiffbet tar över onlinekasinot Zenspin i ett inkråmsförvärv där domän och övrig immaterialrätt överlåts · Ingen köpeskilling utgår · Zenspin har under perioden januari – september 2020 uppnått en omsättning om 3,6 miljoner kronor · Verksamheten kommer att drivas av Spiffbets befintliga organisation på Malta

Läs mer

Spiffbet förvärvar onlinekasinot Wishmaker

· Spiffbet förvärvar onlinekasinot Wishmaker genom att ta över domän och övrig immaterialrätt · Förvärvet möjliggör synergier med Cashmio Group · Wishmaker har under perioden januari – september 2020 uppnått en omsättning om 12 miljoner kronor · Köpeskillingen bestäms utifrån uppnådd omsättning fram till juni 2021 och erläggs kontant

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2020 - Förvärv av ytterligare kasinon, kostnadsbesparingar, plattformsbyte och ett vässat kunderbjudande

Det tredje kvartalet har präglats av förvärv av ytterligare onlinekasinon, Under kvartalet förvärvades Goliath Casino och efter kvartalets utgång förvärvades danska Bellis Casino samt Cashmio Group. Cashmio, som är vårt viktigaste förvärv hittills, tillför en väsentligt ökad omsättning och ett antal kvalificerade medarbetare. Därtill har vi till stor del genomfört en omstart av Metal Casino…

Läs mer

Spiffbet förvärvar onlinekasinot Cashmio

· Spiffbet har tecknat avtal om att förvärva Cashmio Group Ltd (”Cashmio") · Under 2020 beräknas Cashmio omsätta 45 MSEK med en vinst om 3 MSEK · Förvärvet ökar Spiffbets förväntade omsättning väsentligt · Köpeskillingen uppgår till 30 MSEK varav 10 MSEK kontant uppdelat i tre trancher · Spiffbet bedömer att betydande kostnadssynergier kan utvinnas…

Läs mer

Spiffbet förvärvar Bellis Casino

· Spiffbet tar över det danska onlinekasinot Bellis Casino · Förvärvet innebär tydliga synergier med Spiffbets kasino Goliath

Läs mer

Styrelsen i Spiffbet har beslutat om att fullfölja förvärvet av Goliath

· Spiffbets styrelse har idag fattat beslut om att genomföra apportemissionen för att fullfölja förvärvet av Goliath

Läs mer

Spiffbets emission i samband med förvärvet av Goliath är registrerad

· I samband med förvärvet av Goliath Holding Plc (”Goliath”) genomförde Spiffbet en riktad emission · Syftet med emissionen var att delfinansiera förvärvet · Totalt har 2 137 073 aktier emitterats och bolaget har tillförts 856 073 kronor, varav 356 073 kr genom kvittning av fordringar mot bolaget. Aktiekapitalet ökar med 267 134 kronor · Bland investerarna återfinns både delägare…

Läs mer