Ägarförteckning

ÄGARFÖRTECKNING PER 28 JUNI 2019

Namn Antal aktier     Kapital och röster
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 5 610 213 12,2%
SIX SIS AG, W8IMY 4 330 448 9,4%
PHANTOME DE GENOLIER AB 3 142 856 6,8%
CAMP JARL AB 3 934 116 8,5%
MAFIC AB 1 803 501 3,9%
DANESTER AB 1 503 501 3,3%
KULLMAN, MARKUS 887 809 1,9%
HANDELSBANKEN LIV FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG     785 712 1,7%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 749 867 1,6%
LÖDERUP, RUNE 713 193 1,5%
Övriga ägare 22 571 598 49,0%
Totalt antal aktier i bolaget 46 032 814 100,0%
     
Antal aktieägare den 28 juni 2019 1 592

 

Bolagets 10 största ägare enligt Euroclear per den 28 juni 2019.

Euroclear har endast information om direktägda samt förvaltarregistrerade ägare. Aktier som ägs exempelvis via kapitalförsäkring registreras med respektive försäkringsbolag som ägare.