Ägarförteckning

Bolagets 10 största ägare enligt Euroclear per den 30 december 2020.

Name Antal aktier Andel
A VECES AB 21 009 076 9,3%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 15 812 881 7,0%
PHANTOME DE GENOLIER AB 15 083 166 6,7%
DOUBLE DOWN AB 11 615 558 5,2%
SIZ SIS AG, W8IMY 7 133 129 3,2%
SEB LIFE INTERNATIONAL 6 504 699 2,9%
ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE 4 540 440 2,0%
CAMP JARL AB 3 934 116 1,7%
LOBTEC HOLDING AB 3 358 887 1,5%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 2 654 248 1,2%
Övriga ägare 133 327 089 59,3%
Summa 224 973 289 100,0%

Euroclear har endast information om direktägda samt förvaltarregistrerade ägare. Aktier som ägs exempelvis via kapitalförsäkring registreras med respektive försäkringsbolag som ägare.

Antalet aktier i vid årets utgång uppgick till 226 816 842. Differensen mot förteckningen ovan beror på att 1 843 553 aktier till de kvarvarande aktieägarna i VRTCL Gaming Group Sweden AB inte hade registrerats per den 30 december. För mer information klicka här