Ägarförteckning

Bolagets 10 största ägare enligt Euroclear per den 30 juni 2021.

Namn Antal aktier Ägarandel
SEB AB, Luxemburg 29 966 316 7,7%
A veces AB 23 675 076 6,1%
Avanza Pension AB 23 651 305 6,1%
Ålandsbanken 18 216 073 4,7%
Phantome de Genolier AB 15 083 166 3,9%
Double Down AB 11 615 558 3,0%
Vision Invest AB 9 500 000 2,4%
Six SIS AG 9 333 129 2,4%
Nordnet Pension AB 7 164 737 1,8%
Patrik Antonsson 7 000 000 1,8%
Övriga ägare 234 346 205 60,2%
Totalt 389 551 565 100,0%

Euroclear har endast information om direktägda samt förvaltarregistrerade ägare. Aktier som ägs exempelvis via kapitalförsäkring registreras med respektive försäkringsbolag som ägare.

Antalet aktier uppgår till 389 551 565.