Ägarförteckning

Bolagets 10 största ägare enligt Euroclear per den 31 mars 2021.

Name Antal aktier Andel
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 27 977 251 8,3%
A VECES AB 23 675 076 7,0%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 16 452 431 4,9%
PHANTOME DE GENOLIER AB 15 083 166 4,5%
ÅLANDSBANKEN 14 835 454 4,4%
DOUBLE DOWN AB 11 615 558 3,5%
SEB LIFE INTERNATIONAL 8 985 943 2,7%
SIX SIS AG 7 133 129 2,1%
CRAFOORD CAPITAL PARTNERS AB 6 849 733 2,0%
INVIUM PARTNERS AB 6 666 667 2,0%
Övriga ägare 197 042 434 58,6%
Summa 336 316 842 100,0%

Euroclear har endast information om direktägda samt förvaltarregistrerade ägare. Aktier som ägs exempelvis via kapitalförsäkring registreras med respektive försäkringsbolag som ägare.

Antalet aktier uppgår till 336 316 842.