Ägarförteckning

Bolagets 10 största ägare enligt Euroclear per den 30 september 2022.

Namn Antal aktier Ägarandel
Avanza Pension AB 28 724 117 7,4%
A Veces AB 23 675 076 6,1%
SEB AB, Luxemburg 23 421 337 6,0%
Phantome de Genolier AB 15 083 166 3,9%
Ålandsbanken 11 623 318 3,0%
Magnus Otterdahl 10 100 000 2,6%
Vision Invest AB 10 000 000 2,6%
Double Down AB  9 510 220 2,4%
Six SIS AG 9 333 129 2,3%
CAMP JARL AB 6 434 116 1,7%
Övriga ägare 241 647 086 62,0%
Totalt 389 551 565 100,0%

Euroclear har endast information om direktägda samt förvaltarregistrerade ägare. Aktier som ägs exempelvis via kapitalförsäkring registreras med respektive försäkringsbolag som ägare.

Antalet aktier uppgår till 389 551 565.