Ägarförteckning

Bolagets 10 största ägare enligt Euroclear per den 31 juli 2020.

Name Antal aktier Andel
A VECES AB 19 979 641 12,0%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 15 087 050 9,1%
PHANTOME DE GENOLIER AB 15 083 166 9,1%
SIX SIS AG, W8IMY 7 133 129 4,3%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 4 999 462 3,0%
CAMP JARL AB 3 934 116 2,4%
MAFIC AB 2 603 501 1,6%
HANDELSBANKEN LIV FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG 2 447 136 1,5%
UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA 2 256 000 1,4%
ANDERSSON, PER TOMMY EMANUEL 2 239 418 1,3%
Övriga ägare 90 441 266 54,4%
Summa 166 203 885 100,0%

Euroclear har endast information om direktägda samt förvaltarregistrerade ägare. Aktier som ägs exempelvis via kapitalförsäkring registreras med respektive försäkringsbolag som ägare.