Ägarförteckning

Bolagets 10 största ägare enligt Euroclear per den 31 mars 2024.

Namn Antal aktier Ägarandel
A Veces AB 996 648 048 62,4%
SEB AB, Luxemburg 121 661 499 7,6%
Henrik Svensson 55 255 661 3,5%
Magnus Otterdahl 51 100 000 3,2%
Avanza Pension AB 37 050 907 2,3%
Phantome de Genolier AB 15 083 166 0,9%
Henry Mickels 15 078 574 0,9%
Vision Invest AB 10 000 000 0,6%
Six SIS AG 9 333 129 0,6%
Per Lesser 7 600 000 0,5%
Övriga ägare 278 061 495 17,4%
Totalt 1 596 872 479 100,0%

Euroclear har endast information om direktägda samt förvaltarregistrerade ägare. Aktier som ägs exempelvis via kapitalförsäkring registreras med respektive försäkringsbolag som ägare.

Antalet aktier uppgår till 1 596 872 479.