Ägarförteckning

ÄGARFÖRTECKNING PER 29 JUNI 2018

Namn Antal aktier Kapital och röster
Camp Jarl AB 3 934 116 13,66%
Avanza Pension 3 540 273 12,30%
Dashi Capital AB 3 375 174 11,72%
Phontome de Genolier AB 2 000 000 6,96%
Danester AB 1 503 501 5,22%
Mafic AB 1 503 501 5,22%
Totalt, 6 största 15 856 565 55,06%
Övriga 12 937 044 44,94%
Total 28 793 609 100%

 

Totalt antal aktieägare: ca 1 200 st.