Övrig finansiell information

spiffbet

Presentation av Spiffbet Aktiedagen 16 mars 2020

Presentation av Spiffbet på Aktiedagen den 16 mars 2020 som arrangerades av Aktiespararna.

 

bolagsbeskrivning image

Bolagsbeskrivning APRIL 2015

SpiffX AB offentliggjorde Bolagsbeskrivningen i samband med notering av bolagets aktier på First North vid Nasdaq Stockholm.

 

emissionsteaser image

Emissionsteaser Mars-April 2015

Teaser för avslutad emission inför listning på First North.
Emission avslutad April 2015.

 

emissionsteaser image 1

Memorandum April 2015

Investor Memorandum för avslutad emission inför listning på First North.
Emission avslutad April 2015.