Om bolaget

Företagsfakta

Om bolaget

Spiffbet AB är moderbolag i koncernen och bedriver utveckling av spel och teknisk plattform. Immateriella rättigheter i form av programvara finns i Spiffbet AB. Operativ verksamhet inom spelutveckling gentemot kunder bedrivs från den maltesiska underkoncernen med Spiffbet Holding
Ltd som moderbolag. Därifrån levereras de spel samt plattformar som Spiffbet tillhandahåller. STHLM Gaming Sweden AB, driver verksamheten som tidigare från Sverige.

Spiffbet har sedan verksamheten inleddes strävat efter att Bolaget ska ha en begränsad och kostnadseffektiv organisation. Under utvecklingsfasen har därför en stor andel externa konsulter engagerats när behov har funnits. Idag uppgår antalet anställda inklusive medarbetare anlitade på konsultbasis till 12 personer (inklusive Metal Casino).

Operativ verksamhet inom spelutveckling gentemot våra kunder bedrivs från den maltesiska underkoncernen som består av Spiffbet Holding Ltd och dess dotterbolag Spiffbet Malta Ltd och dotterbolaget på Curacao, SpiffX Curacao N.V. Därifrån levereras de spel som Spiffbet tillhandahåller. Därtill levererar levereras spel från det förvärvade bolaget STHLM Gaming Sweden AB. Utveckling av spel och tekniska plattformar sker i Stockholm och i Sydafrika, där Spiffbet har ett team för spelutveckling, marknadsföring, försäljning och implementering. Spel utvecklas även av konsulter i Ukraina.

Operatörsverksameten, Metal Casino, utgör en underkoncern till Spiffbet med ett svenskt moderbolag (Vrtcl Gaming Group Sweden AB) genom bolaget Vrtcl Holding Ltd på Malta som i sin tur äger bolaget Vrtcl Gaming Ltd på Malta. All operativ verksamhet sker genom Vrtcl Gaming Ltd på Malta i enlighet med gällande regelverk med stöd av en white label-aktör.