Nyhetsarkiv

Kommuniké från årsstämma i Spiffbet AB den 24 maj 2024

Årsstämma med aktieägarna i Spiffbet AB (”Spiffbet” eller ”Bolaget”) har hållits den 24 maj 2024. På årsstämman fattades i huvudsak följande enhälliga beslut.

Läs mer

Spiffbets CFO lämnar bolaget för ny tjänst

· Spiffbets CFO Cecilia Skarin lämnar sin anställning på Spiffbet för att anta nya utmaningar · Spiffbet har påbörjat processen att rekrytera en ny CFO

Läs mer

Q1 - Förbättrat rörelseresultat och ökad underliggande spelaraktivitet

Under första kvartalet sjönk nettointäkterna med 23 procent jämfört med kvartal 4 främst till följd av högre spelvinster. Justerat för spelvinster som avviker från förväntat spelutfall ökade intäkterna drygt 2 procent under kvartal 1, vilket återspeglar en ökad spelaraktivitet. Under kvartal 1 ökade rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) jämfört med föregående kvartal och uppgick…

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Spiffbet AB

Aktieägarna i Spiffbet AB, org. nr. 556856-0246 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 maj 2024, kl. 17.30 på Bolagets kontor, Tengelinsgatan 3 i Stockholm.

Läs mer

Rättelse

· Spiffbet AB publicerar uppdaterad version av årsredovisningen för 2023 som där den tidigare versionen saknade revisionsberättelse

Läs mer

Spiffbet publicerar årsredovisning för 2023

· Spiffbet AB publicerar idag årsredovisning för perioden 2023-01-01 – 2023-12-31.  · På grund av justeringar som gjorts i samband med försäljningen av Metal Casino i april 2024 finns vissa avvikelser gentemot den bokslutskommuniké som offentliggjordes den 23 februari 2024

Läs mer

Spiffbet säljer Metal Casino

· Spiffbet AB (”Spiffbet”) säljer Metal Casino för ca 4,6 miljoner kronor · Köpare är Blueweb (Pty) Ltd (”Blueweb”) som är baserat i Sydafrika · Motiv för transaktionen är fortsatt strömlinjeformning av Spiffbets verksamhet för att frigöra resurser till övriga varumärken som bedöms ha högre potential · Transaktionen kommer ge minskade intäkter med 3 miljoner…

Läs mer

Q4 - Kraftigt ökade intäkter under kvartal 4

Under fjärde kvartalet ökade nettointäkterna med 62 procent jämfört med kvartal 3 som en följd av lanseringar och lägre vinstutbetalningar till spelare. Partnerverksamheten bidrog marginellt till de totala intäkterna. Under kvartal 4 sjönk rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) jämfört med föregående kvartal och uppgick till -6,7 miljoner SEK (-2,7 miljoner SEK). Lanseringskostnader för nya…

Läs mer

Nasdaq godkänner Spiffbets ansökan om avnotering

Spiffbet AB (”Spiffbet”) meddelar att Nasdaq har godkänt Spiffbets ansökan om avnotering från Nasdaq First North Growth Market. Sista handelsdag på Nasdaq First North Growth Market är den 21 december 2023. Spiffbet kommer istället att noteras på Nordic SME på Nordic Growth Market (”Nordic SME”) med beräknad första handelsdag den 22 december, givet att ingen…

Läs mer

Spiffbet har erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic SME

Spiffbet AB (”Spiffbet”) har erhållit ett villkorat godkännande för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market. Första handelsdag är beräknad till den 22 december 2023. Spiffbet byter marknadsplats från Nasdaq First North Growth Market.

Läs mer