Nyhetsarkiv

Spiffbet utser tillförordnad CFO

Regulatory pressrelease

· Spiffbet utser Cecilia Skarin till tillförordnad CFO

Läs mer

Rättelse

Regulatory pressrelease

· I bokslutskommunikén som publicerades den 24 februari saknas en närståendetransaktion

Läs mer

Stabil omsättning under hårdnande konkurrens, fokus på effektivisering och nya satsningar

Regulatory pressrelease

· Fjärde kvartalet hade en fortsatt bra omsättning trots märkbart hårdnande konkurrens med ett väsentligt tapp av kunder på grund av nedstängningen av den nederländska marknaden. Ökad konkurrens om kunder har också drivit kostnader för marknadsföring, vilket är en stor del av förklaringen till det negativa resultatet justerat för avskrivningar. · Marknadsföringskostnaderna har stramats åt…

Läs mer

Spiffbet omorganiserar och anpassar produkterbjudandet

Non-regulatory pressrelease

· Spiffbet anpassar sin verksamhet för att hantera förändringar i regelverk som rör europeiska marknader · Spiffbet genomför en översyn av varumärkesportföljen · Större fokus kommer att läggas på B2B-tjänster inom ramen för Rhino Gaming · Anpassningen av verksamheten resulterar i förändringar i organisationen och påtagliga positiva effekter på bolagets kostnader

Läs mer

Spiffbets CFO lämnar bolaget för ny tjänst

Regulatory pressrelease

· Spiffbets CFO Jens Bruno lämnar sin anställning på Spiffbet för att anta nya utmaningar · Spiffbet har påbörjat processen att rekrytera en ny CFO

Läs mer

Höga spelarvinster, säsongseffekter och framåtblickande investeringar

Regulatory pressrelease

Under kvartal 3 ökade spelarinsättningarna men nettoomsättningen sjönk med 23 procent som en följd av mycket höga spelarvinster. Den varma sommaren spelade också in under en stor del av kvartalet med lägre spelaraktivitet som följd under juli och augusti. Resultatet justerat för goodwillavskrivningar är sämre än kvartal 2, vilket utöver lägre nettoomsättning beror på ökad…

Läs mer

Rhino Gaming breddar tjänsteutbudet och har inlett ett samarbete avseende kasinodrift

Non-regulatory pressrelease Rhino Gaming logga

· Rhino Gaming, Spiffbets verksamhet inom B2B, breddar verksamheten till utveckling, marknadsföring och drift av kasinosajter tillsammans med externa partners · Ett första samarbete som avser nya kasinosajter på ett flertal marknader har inletts · Samarbetet förväntas ge en positiv resultatpåverkan redan under innevarande år

Läs mer

Metal Casino är live i Spanien

Non-regulatory pressrelease

· Metal Casino har lanserats i Spanien · Innehåll och design har anpassats och översatts till spanska

Läs mer

Spiffbet har tecknat nytt white label-avtal med väsentligt förbättrade villkor

Regulatory pressrelease

· Spiffbet fördjupar samarbetet med plattformsleverantören Together Gaming Ltd · Parterna har tecknat ett nytt samarbetsavtal med väsentligt förbättrade villkor · Avtalet erbjuder marginalförbättringar villkorat av ökade marknadsinvesteringar från Spiffbet, vilket ska driva tillväxt för båda parter på lång sikt · Avtalet öppnar också upp för integration av Spiffbets spelstudio Rhino Gamings spelportfölj in i…

Läs mer

Q2 - Ökad omsättning och förbättrat underliggande resultat

Regulatory pressrelease

Under kvartal 2 ökade nettoomsättningen med 16 procent. Justerat för bokföringsmässiga effekter av engångskaraktär uppgår ökningen till 7,5 procent. Tillväxten under kvartal 2 hålls tillbaka av säsongsmässiga effekter och regelverksförändringar kombinerat med striktare regelverkstolkningar. Resultatet justerat för engångsposter och goodwillavskrivningar har förbättrats jämfört med kvartal 1. Under kvartalet har Manisol samordnats in i Spiffbets verksamhet…

Läs mer