Nyhetsarkiv

Helmicasino.com lanseras på den finska marknaden av Spiffbet

· Spiffbet har lanserat Helmicasino.com · Kasinot förvärvades under november · Helmicasino.com lanseras på MGA-licens för den finska marknaden · Lanseringarna hanteras med befintliga resurser och ökar inte fasta kostnader

Läs mer

Spiffbet tar över Helmicasino.com

· Spiffbet har förvärvat kasinot Helmicasino.com · Kasinot som är vilande överlåts av en samarbetspartner · Köpeskilling uppgår till 300 000 kronor

Läs mer

Spiffbet lanserar kasinot Supersnabbt.se

· Spiffbet-gruppen lanserar kasinot Supersnabbt.se i Sverige · Supersnabbt.se är ett systervarumärke till Supernopea.com

Läs mer

Försäljningen av Spiffbets spelproduktion är nu slutförd

· Försäljningen av STHLM Gaming Sweden AB (”STHLM Gaming”) är slutförd · Spiffbets verksamhet är därmed fokuserad på onlinekasino

Läs mer

Spiffbet goes for TAG Media’s Affiliate Management Service

Spiffbet Group has entered into an agreement with affiliate marketing agency TAG Media to take on its affiliate management service for brands Supernopea, Metal Casino and TurboVegas. Under the terms of the agreement, TAG Media’s award-winning agency team will work to elevate the presence of the three brands and drive user acquisition in key target…

Läs mer

Metal Casino rock & metal marketing campaign with Metal Department

· Spiffbet enters agreement with Metal Department on target group marketing for Metal Casino. · The agreement is a multi-channel campaign covering UK, Sweden and Spain. · The campaign will involve marketing on internet pages for international rock & metal bands.

Läs mer

Sista dag för teckning i Spiffbets pågående företrädesemission

· Imorgon den 17 maj är sista dagen för deltagande i den pågående företrädesemissionen i Spiffbet AB. · Spiffbet vill uppmärksamma aktieägare om att vissa banker och förvaltare kan ha satt en tidigare dag som sista teckningsdag. · Det finns fortfarande möjlighet att teckna sig utan stöd av teckningsrätter via emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fondkommissions…

Läs mer

Spiffbet lanserar nytt varumärke i Sverige

·       Spiffbet lanserar ett nytt varumärke för svenska marknaden ·       Baseras på Spiffbets varumärke Supernopea ·       Passar in i Spiffbets varumärkesportfölj ·       Marginell påverkan på rörelsekostnaderna

Läs mer

Spiffbet omorganiserar och anpassar produkterbjudandet

· Spiffbet anpassar sin verksamhet för att hantera förändringar i regelverk som rör europeiska marknader · Spiffbet genomför en översyn av varumärkesportföljen · Större fokus kommer att läggas på B2B-tjänster inom ramen för Rhino Gaming · Anpassningen av verksamheten resulterar i förändringar i organisationen och påtagliga positiva effekter på bolagets kostnader

Läs mer

Rhino Gaming breddar tjänsteutbudet och har inlett ett samarbete avseende kasinodrift

Rhino Gaming logga

· Rhino Gaming, Spiffbets verksamhet inom B2B, breddar verksamheten till utveckling, marknadsföring och drift av kasinosajter tillsammans med externa partners · Ett första samarbete som avser nya kasinosajter på ett flertal marknader har inletts · Samarbetet förväntas ge en positiv resultatpåverkan redan under innevarande år

Läs mer