Nyhetsarkiv

Spiffbet säljer Metal Casino

Regulatory pressrelease

· Spiffbet AB (”Spiffbet”) säljer Metal Casino för ca 4,6 miljoner kronor · Köpare är Blueweb (Pty) Ltd (”Blueweb”) som är baserat i Sydafrika · Motiv för transaktionen är fortsatt strömlinjeformning av Spiffbets verksamhet för att frigöra resurser till övriga varumärken som bedöms ha högre potential · Transaktionen kommer ge minskade intäkter med 3 miljoner…

Läs mer

Q4 - Kraftigt ökade intäkter under kvartal 4

Regulatory pressrelease

Under fjärde kvartalet ökade nettointäkterna med 62 procent jämfört med kvartal 3 som en följd av lanseringar och lägre vinstutbetalningar till spelare. Partnerverksamheten bidrog marginellt till de totala intäkterna. Under kvartal 4 sjönk rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) jämfört med föregående kvartal och uppgick till -6,7 miljoner SEK (-2,7 miljoner SEK). Lanseringskostnader för nya…

Läs mer

Nasdaq godkänner Spiffbets ansökan om avnotering

Regulatory pressrelease

Spiffbet AB (”Spiffbet”) meddelar att Nasdaq har godkänt Spiffbets ansökan om avnotering från Nasdaq First North Growth Market. Sista handelsdag på Nasdaq First North Growth Market är den 21 december 2023. Spiffbet kommer istället att noteras på Nordic SME på Nordic Growth Market (”Nordic SME”) med beräknad första handelsdag den 22 december, givet att ingen…

Läs mer

Spiffbet har erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic SME

Regulatory pressrelease

Spiffbet AB (”Spiffbet”) har erhållit ett villkorat godkännande för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market. Första handelsdag är beräknad till den 22 december 2023. Spiffbet byter marknadsplats från Nasdaq First North Growth Market.

Läs mer

Spiffbet utvärderar flytt till NGM

Regulatory pressrelease

· Styrelsen för Spiffbet AB (”Spiffbet” eller ”Bolaget”) har beslutat att utvärdera villkoren för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market, Stockholm (”NGM”) · Målet är att genomföra listbytet före utgången av år 2023 · Befintliga aktieägare ska inte påverkas, men Bolaget kan bli synligare i kommunikationen med aktiemarknaden och handeln i aktien kan…

Läs mer

Q3 - Ökad kostnadseffektivitet motverkar lägre intäkter

Regulatory pressrelease

Under tredje kvartalet sjönk nettointäkterna med 9 procent jämfört med kvartal 2 som en följd av fortsatt låga marknadsföringsutgifter och säsongseffekter. Partnerverksamheten bidrog marginellt till de totala intäkterna. Under kvartal 3 var rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) stabilt jämfört med föregående kvartal och uppgick till -2,6 miljoner SEK (-2,5 miljoner SEK). Sjunkande intäkter motverkades…

Läs mer

Q2 - Fortsatt kostnadskontroll och stabila marginaler

Regulatory pressrelease

Under andra kvartalet sjönk nettointäkterna med 21 procent jämfört med kvartal 1 som en följd av en licensmigration, lägre marknadsföringsutgifter, säsongseffekter och högre vinstutbetalning till spelare. Intäkterna inom partnerverksamheten bidrog marginellt till de totala intäkterna i fortsatt avvaktan på utveckling av kunderbjudandet. Under kvartal 2 försämrades rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) till -2,5 miljoner…

Läs mer

Spiffbet avyttrar spelutvecklingsverksamheten

Regulatory pressrelease

· Spiffbet AB säljer spelutvecklingsverksamheten till Million Games AB · I transaktionen ingår STHLM Gaming Sweden AB, samtliga spel i portföljen Rhino Gaming samt därtill hänförliga immateriella rättigheter · Köpeskillingen i transaktionen är beroende på utfall och kan som högst uppgå till 3,5 miljoner kronor · Köpet ger en positiv resultatpåverkan direkt och även löpande…

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Spiffbet AB den 16 juni 2023

Regulatory pressrelease

Årsstämma med aktieägarna i Spiffbet AB (”Spiffbet” eller ”Bolaget”) har hållits den 16 juni 2023. På årsstämman fattades i huvudsak följande enhälliga beslut.

Läs mer

Spiffbets företrädesemission är registrerad och handel med BTU upphör den 13 juni

Regulatory pressrelease

· Spiffbets företrädesemission om 136 107 780 aktier har nu registrerats på Bolagsverket · Sista dag för handel i BTU är den 13 juni 2023 · De nyemitterade aktierna beräknas distribueras den 19 juni 2023 · Efter genomförd företrädesemission och parallell kvittningsemission uppgår antalet aktier i Spiffbet till 1 596 872 480

Läs mer