Nyhetsarkiv

Q4 - Kraftigt ökade intäkter under kvartal 4

Regulatory pressrelease

Under fjärde kvartalet ökade nettointäkterna med 62 procent jämfört med kvartal 3 som en följd av lanseringar och lägre vinstutbetalningar till spelare. Partnerverksamheten bidrog marginellt till de totala intäkterna. Under kvartal 4 sjönk rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) jämfört med föregående kvartal och uppgick till -6,7 miljoner SEK (-2,7 miljoner SEK). Lanseringskostnader för nya…

Läs mer

Nasdaq godkänner Spiffbets ansökan om avnotering

Regulatory pressrelease

Spiffbet AB (”Spiffbet”) meddelar att Nasdaq har godkänt Spiffbets ansökan om avnotering från Nasdaq First North Growth Market. Sista handelsdag på Nasdaq First North Growth Market är den 21 december 2023. Spiffbet kommer istället att noteras på Nordic SME på Nordic Growth Market (”Nordic SME”) med beräknad första handelsdag den 22 december, givet att ingen…

Läs mer

Spiffbet har erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic SME

Regulatory pressrelease

Spiffbet AB (”Spiffbet”) har erhållit ett villkorat godkännande för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market. Första handelsdag är beräknad till den 22 december 2023. Spiffbet byter marknadsplats från Nasdaq First North Growth Market.

Läs mer

Spiffbet utvärderar flytt till NGM

Regulatory pressrelease

· Styrelsen för Spiffbet AB (”Spiffbet” eller ”Bolaget”) har beslutat att utvärdera villkoren för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market, Stockholm (”NGM”) · Målet är att genomföra listbytet före utgången av år 2023 · Befintliga aktieägare ska inte påverkas, men Bolaget kan bli synligare i kommunikationen med aktiemarknaden och handeln i aktien kan…

Läs mer

Helmicasino.com lanseras på den finska marknaden av Spiffbet

Non-regulatory pressrelease

· Spiffbet har lanserat Helmicasino.com · Kasinot förvärvades under november · Helmicasino.com lanseras på MGA-licens för den finska marknaden · Lanseringarna hanteras med befintliga resurser och ökar inte fasta kostnader

Läs mer

Q3 - Ökad kostnadseffektivitet motverkar lägre intäkter

Regulatory pressrelease

Under tredje kvartalet sjönk nettointäkterna med 9 procent jämfört med kvartal 2 som en följd av fortsatt låga marknadsföringsutgifter och säsongseffekter. Partnerverksamheten bidrog marginellt till de totala intäkterna. Under kvartal 3 var rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) stabilt jämfört med föregående kvartal och uppgick till -2,6 miljoner SEK (-2,5 miljoner SEK). Sjunkande intäkter motverkades…

Läs mer

Spiffbet tar över Helmicasino.com

Non-regulatory pressrelease

· Spiffbet har förvärvat kasinot Helmicasino.com · Kasinot som är vilande överlåts av en samarbetspartner · Köpeskilling uppgår till 300 000 kronor

Läs mer

Spiffbet lanserar kasinot Supersnabbt.se

Non-regulatory pressrelease

· Spiffbet-gruppen lanserar kasinot Supersnabbt.se i Sverige · Supersnabbt.se är ett systervarumärke till Supernopea.com

Läs mer

Försäljningen av Spiffbets spelproduktion är nu slutförd

Non-regulatory pressrelease

· Försäljningen av STHLM Gaming Sweden AB (”STHLM Gaming”) är slutförd · Spiffbets verksamhet är därmed fokuserad på onlinekasino

Läs mer

Q2 - Fortsatt kostnadskontroll och stabila marginaler

Regulatory pressrelease

Under andra kvartalet sjönk nettointäkterna med 21 procent jämfört med kvartal 1 som en följd av en licensmigration, lägre marknadsföringsutgifter, säsongseffekter och högre vinstutbetalning till spelare. Intäkterna inom partnerverksamheten bidrog marginellt till de totala intäkterna i fortsatt avvaktan på utveckling av kunderbjudandet. Under kvartal 2 försämrades rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) till -2,5 miljoner…

Läs mer