Kalendarium

  • Delårsrapport Q3 2018 den 20 november 2018
  • Bokslutskommuniké 2018 den 20 februari 2019
  • Delårsrapport Q1 2019 den 14 maj 2019
  • Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 21 maj 2019