Kalendarium

  • 19 november 2020, Delårsrapport Q3 2020
  • 25 februari 2021, Bokslutskommuniké, Q4 2020
  • 19 april 2021 Årsredovisning 2020
  • 14 maj 2021 Delårsrapport Q1, 2021
  • 21 maj 2021 Årsstämma i Stockholm
  • 26 augusti 2021 Delårsrapport Q2, 2021
  • 18 november 2021, Delårsrapport Q3, 2021