Kalendarium

2023-08-23 Publicering av halvårsrapport, Q2 2023
2023-11-15 Publicering av delårsrapport Q3, 2023

2024-02-23 Publicering av bokslutskommuniké Q4 2023
2024-04-26 Publicering av årsredovisning 2023
2024-05-08 Publicering av delårsrapport Q1, 2024

2024-05-24 Årsstämma
2024-08-23 Publicering av halvårsrapport, Q2 2024