Kalendarium

2022-02-24 Publicering av bokslutskommuniké Q4, 2021
2022-04-25 Publicering av årsredovisning 2021
2022-05-12 Publicering av delårsrapport Q1, 2022
2022-05-17 Årsstämma
2022-08-23 Publicering av halvårsrapport, Q2 2022
2022-11-15 Publicering av delårsrapport Q3, 2022

2023-02-23 Publicering av bokslutskommuniké Q4, 2022
2023-04-26 Publicering av årsredovisning 2022
2023-05-11 Publicering av delårsrapport Q1, 2023
2023-05-17 Årsstämma
2023-08-23 Publicering av halvårsrapport, Q2 2023