Kalendarium

  • Bokslutskommuniké 2019 den 20 februari 2020
  • Delårsrapport Q1 2020 den 15 maj 2020
  • Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 22 maj 2020