Kalendarium


2024-04-26 Publicering av årsredovisning 2023
2024-05-15 Publicering av delårsrapport Q1, 2024

2024-05-24 Årsstämma
2024-08-23 Publicering av halvårsrapport, Q2 2024
2024-11-22 Publicering av delårsrapport Q3, 2024

2025-02-21 Publicering av bokslutskommuniké Q4 2024