Kalendarium

  • Delårsrapport Q3 2019 den 12 november 2019
  • Bokslutskommuniké 2019 den 20 februari 2020
  • Delårsrapport Q1 2020 den 15 maj 2020
  • Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 22 maj 2020