Kalendarium

  • 14 maj 2021 Delårsrapport Q1, 2021
  • 21 maj 2021 Årsstämma i Stockholm
  • 26 augusti 2021 Delårsrapport Q2, 2021
  • 18 november 2021, Delårsrapport Q3, 2021
  • 24 februari 2022, Bokslutskommuniké Q4, 2021
  • 25 april 2022, Årsredovisning 2021