Kalendarium

  • Bokslutskommuniké 2019 den 20 februari 2020
  • Årsredovisning 2019 den 20 april 2020
  • Delårsrapport Q1 2020 den 15 maj 2020
  • Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 22 maj 2020
  • Delårsrapport H1 samt Q2 2020 den 27 augusti 2020
  • Delårsrapport Q3 2020 den 19 november 2020
  • Delårsrapport 2020 samt Q4 2020 den 25 februari 2021
  • Årsredovisning 2020 den 19 april 2021