Kalendarium

  • Bokslutskommuniké publiceras den 27 februari 2019
  • Delårsrapport Q1 2019 den 14 maj 2019
  • Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 21 maj 2019
  • Delårsrapport Q2 2019 den 13 augusti 2019
  • Delårsrapport Q3 2019 den 12 november 2019