Kalendarium

2022-02-24 Publicering av bokslutskommuniké Q4,
2022-04-25 Publicering av årsredovisning 2021
2022-05-12 Publicering av delårsrapport Q1, 2022
2022-05-17 Årsstämma
2022-08-23 Publicering av halvårsrapport, Q2 2022
2022-11-15 Publicering av delårsrapport Q3, 2022