Nyhetsarkiv

Spiffbet tecknar distributionsavtal för Latinamerika och Asien

Non-regulatory pressrelease

· Spiffbet fortsätter etablering i Latinamerika genom avtal med Panorama Gaming · Spiffbet Casino lanseras på nya marknader i Latinamerika och Asien

Läs mer

Spiffbet lägger förankrat bud på Metal Casino

Regulatory pressrelease

· Spiffbet lägger villkorat bud på speloperatören Metal Casino · Metal Casinos aktieägare får drygt 30 procents ägarandel i Spiffbet vid full anslutning · Samgåendet rekommenderas av Metal Casinos styrelse och har accepterats av 51,2 procent av Metal Casinos aktieägare · Transaktionen ger påtagliga synergier både på kort och lång sikt · Spiffbet blir speloperatör…

Läs mer

Spiffbets dotterbolag STHLMGAMING tecknar tilläggsdistributionsavtal

Non-regulatory pressrelease

· Spiffbets dotterbolag STHLMGAMING har tecknat ett tilläggsavtal med speldistributören Relax Gaming · Avtalet öppnar upp nya marknader för STHLMGAMING

Läs mer

Spiffbet sluter samarbetsavtal med Lady Luck Games

Non-regulatory pressrelease

· Spiffbet kommer att erbjuda spel från Lady Luck Games · Spelen som erbjuds är premium kasinoslotar skapade av Rasmus Kjær som är den kreativa kraften bakom dataspelet Hitman · Spelen ger ett attraktivt tillskott till Spiffbets portfölj av tredjepartsspel

Läs mer

Spiffbet lanserar i Latinamerika

Non-regulatory pressrelease

· Spiffbet lanserar i Latinamerika på Apuesta Total · Lanseringen sker genom Betconstructs plattform

Läs mer

Bokslutskommuniké 2019, Q4

Regulatory pressrelease

Spiffbet AB publicerar idag sin bokslutskommuniké för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31.

Läs mer

Spiffbet lanserar Spiffbet Casino och MrSlotty i Afrika

Non-regulatory pressrelease

· Lyckad lansering av Spiffbet Casino med spelen Supaball och roulette. · Spiffbet erbjuder för första gången tredjepartsinnehåll · Partnerskapet med Supabets breddas till att omfatta även kasinoprodukter

Läs mer

Delårsrapport juli – september 2019

Regulatory pressrelease

Tredje kvartalet 2019 · Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 536 (0) TSEK. · Resultatet efter finansiella poster var -5 164 (-3 519) TSEK. Perioden januari – september 2019 · Intäkterna för perioden uppgick till 536 (1) TSEK. · Resultatet efter finansiella poster var -12 978 (-8 836) TSEK. Väsentliga händelser under tredje kvartalet ·…

Läs mer

Spiffbet genomför riktad kvittningsemission om 1,7 miljoner kronor

Regulatory pressrelease

Styrelsen i Spiffbet AB har idag, i enlighet med bemyndigande från årsstämma den 21 maj 2019, beslutat om en riktad nyemission om 1 971 325 aktier till Recall Capital Nordic AB (”Recall”). Emissionen tillför Spiffbet 1 685 000 kronor, vilket motsvarar drygt 0,85 kronor per nyemitterad aktie, och innebär en ökning av bolagets aktiekapital med 246 415,625 kronor.…

Läs mer

Spiffbet has signed a letter of intent to invest in a Game Studio focused on the LATAM markets

Regulatory pressrelease

· Letter of intent to form a joint venture with NGT Interactive LLC, operating under the name New Games Technology · The joint venture will operate under the name Copacabana Gaming · Staffan Cnattingius is intended to be appointed CEO of the joint venture and will be taking the position as CCO in Spiffbet Group. · Spiffbet…

Läs mer