Nyheter

Delårsrapport juli – september 2019

Regulatory pressrelease

Tredje kvartalet 2019 · Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 536 (0) TSEK. · Resultatet efter finansiella poster var -5 164 (-3 519) TSEK. Perioden januari – september 2019 · Intäkterna för perioden uppgick till 536 (1) TSEK. · Resultatet efter finansiella poster var -12 978 (-8 836) TSEK. Väsentliga händelser under tredje kvartalet ·…

Läs mer

Spiffbet genomför riktad kvittningsemission om 1,7 miljoner kronor

Regulatory pressrelease

Styrelsen i Spiffbet AB har idag, i enlighet med bemyndigande från årsstämma den 21 maj 2019, beslutat om en riktad nyemission om 1 971 325 aktier till Recall Capital Nordic AB (”Recall”). Emissionen tillför Spiffbet 1 685 000 kronor, vilket motsvarar drygt 0,85 kronor per nyemitterad aktie, och innebär en ökning av bolagets aktiekapital med 246 415,625 kronor.…

Läs mer

Spiffbet has signed a letter of intent to invest in a Game Studio focused on the LATAM markets

Regulatory pressrelease

· Letter of intent to form a joint venture with NGT Interactive LLC, operating under the name New Games Technology · The joint venture will operate under the name Copacabana Gaming · Staffan Cnattingius is intended to be appointed CEO of the joint venture and will be taking the position as CCO in Spiffbet Group. · Spiffbet…

Läs mer

Spiffbet tecknar avtal med Betconstruct

Regulatory pressrelease

• Avtal med Betconstruct , en teknik- och tjänsteleverantör för både den onlinebaserade och landbaserade spelindustrin • Integrering av Spiffbet Sports och Casino på Betconstruct-plattformen • Spelen blir tillgängliga för operatörer på nyckelmarknader runt om i världen

Läs mer

Spiffbets Timebet går live med Powerbets och Supabets på fem marknader

Non-regulatory pressrelease

· Timebet lanseras och går live med Powerbets och Supabets

Läs mer

Delårsrapport april – juni 2019

Regulatory pressrelease

Andra kvartalet 2019 -      Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 0 (0) TSEK. -      Resultatet efter finansiella poster var -3 790 (-2 681) TSEK. Perioden januari – juni 2019 -      Intäkterna för perioden uppgick till 0 (1) TSEK. -      Resultatet efter finansiella poster var -7 814 (-5 317) TSEK. Väsentliga händelser under andra kvartalet -      Spiffbets Take5 går live med ytterligare en…

Läs mer

Spiffbet förvärvar spelutvecklare

Regulatory pressrelease

· Förvärv av spelutvecklaren STHLMGAMING med sex befintliga slotspel i portföljen, vilket breddar Spiffbets produktportfölj · Kompletterande distributionskanaler i Europa · STHLMGAMING förväntas generera 2 till 3 miljoner kronor i intäkter på årsbasis under 2019 · STHLMGAMINGs grundare blir en viktig resurs för Spiffbets framtida utveckling · Ambition att snabbt integrera STHLMGAMING i Spiffbets ordinarie…

Läs mer

Spiffbet blir distributör för spel från MrSlotty

Non-regulatory pressrelease

Spiffbet blir distributör för spel från MrSlotty · Integration av spel från MrSlotty i Spiffbets distributionsplattform · Fokus på distribution i afrikanska nyckelmarknader · Bra komplement till Spiffbets spelportfölj och breddning av befintlig verksamhet Spiffbet har erhållit rätt att distribuera spel från MrSlotty till Spiffbets kunder. MrSlottys spel är väl anpassade för mindre mogna marknader…

Läs mer

Styrelseledamot förvärvar aktier i Spiffbet AB

Non-regulatory pressrelease

Spiffbet AB har mottagit information om att styrelseledamoten Per Ganstrand per den 5 juli 2019 har förvärvat 100 000 aktier i bolaget. Den förvärvade posten uppgår till cirka 0,2 procent av det totala antalet aktier i Spiffbet. Ganstrand innehar inga aktier sedan tidigare i bolaget. För ytterligare information: Henrik Svensson, VD, tel: 070-650 02 15, henrik.svensson@spiffbet.com

Läs mer

Spiffbets Arena Live lanseras med Supabets och Powerbets i samband med Africa Cup of Nations.

Non-regulatory pressrelease

· Arena Live lanseras med Supabets och Powerbets inom ramen för det tidigare ingångna avtalet med Supabets (Intelligent Gaming Pty Ltd) · Lansering på 6 marknader inklusive Ghana, Kenya, Tanzania, Zambia, Uganda och Nigeria · Afrika Cup of Nations – Afrikanska fotbollsmästerskapet

Läs mer