Nyheter

Spiffbet löser revers om 20 miljoner kronor i Cashmioförvärvet genom kvittning mot nyemitterade aktier

Regulatory pressrelease

· I samband med förvärvet av Cashmio Group Ltd (”Cashmio”) utgick en revers om 20 miljoner kronor till Cashmios ägare · Styrelsen i Spiffbet AB har idag beslutat att lösa reversen genom kvittning mot nyemitterade aktier i Spiffbet · Totalt kommer 50 000 000 aktier emitteras till en kurs om 0,40 kronor per aktie, i enlighet med…

Läs mer

Spiffbet ökar ägandet i Metal Casino från 90,4 till 99,1 procent

Regulatory pressrelease

· Spiffbet har nått en överenskommelse med minoritetsaktieägare motsvarande 8,7 procent i Vrtcl Gaming Group Sweden AB (”Metal Casino”) om att förvärva deras andel · Styrelsen beslutade idag om att förvärva dessa aktier i Metal Casino genom apport · Överenskommelsen är identisk med det erbjudande som presenterades av Spiffbet den 12 mars 2020 och som…

Läs mer

Spiffbet tar över onlinekasinot Zenspin

Regulatory pressrelease

· Spiffbet tar över onlinekasinot Zenspin i ett inkråmsförvärv där domän och övrig immaterialrätt överlåts · Ingen köpeskilling utgår · Zenspin har under perioden januari – september 2020 uppnått en omsättning om 3,6 miljoner kronor · Verksamheten kommer att drivas av Spiffbets befintliga organisation på Malta

Läs mer

Spiffbet ökar ägandet i Metal Casino till 98,7 procent

Non-regulatory pressrelease

· Spiffbet har nått en överenskommelse med minoritetsaktieägare motsvarande 8,3 procent i Vrtcl Gaming Group Sweden AB (Metal Casino) om att förvärva deras andel · Överenskommelsen är identisk med det erbjudande som presenterades av Spiffbet den 12 mars 2020 · Spiffbets förvärvserbjudande innebär att aktieägare i Metal Casino genom aktiebyte för varje fem aktier i…

Läs mer

Spiffbet förvärvar onlinekasinot Wishmaker

Regulatory pressrelease

· Spiffbet förvärvar onlinekasinot Wishmaker genom att ta över domän och övrig immaterialrätt · Förvärvet möjliggör synergier med Cashmio Group · Wishmaker har under perioden januari – september 2020 uppnått en omsättning om 12 miljoner kronor · Köpeskillingen bestäms utifrån uppnådd omsättning fram till juni 2021 och erläggs kontant

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2020 - Förvärv av ytterligare kasinon, kostnadsbesparingar, plattformsbyte och ett vässat kunderbjudande

Regulatory pressrelease

Det tredje kvartalet har präglats av förvärv av ytterligare onlinekasinon, Under kvartalet förvärvades Goliath Casino och efter kvartalets utgång förvärvades danska Bellis Casino samt Cashmio Group. Cashmio, som är vårt viktigaste förvärv hittills, tillför en väsentligt ökad omsättning och ett antal kvalificerade medarbetare. Därtill har vi till stor del genomfört en omstart av Metal Casino…

Läs mer

Spiffbet förvärvar onlinekasinot Cashmio

Regulatory pressrelease

· Spiffbet har tecknat avtal om att förvärva Cashmio Group Ltd (”Cashmio") · Under 2020 beräknas Cashmio omsätta 45 MSEK med en vinst om 3 MSEK · Förvärvet ökar Spiffbets förväntade omsättning väsentligt · Köpeskillingen uppgår till 30 MSEK varav 10 MSEK kontant uppdelat i tre trancher · Spiffbet bedömer att betydande kostnadssynergier kan utvinnas…

Läs mer

Spiffbet förvärvar Bellis Casino

Regulatory pressrelease

· Spiffbet tar över det danska onlinekasinot Bellis Casino · Förvärvet innebär tydliga synergier med Spiffbets kasino Goliath

Läs mer

Metal Casino återöppnar i Sverige på ny plattform

Non-regulatory pressrelease

· Metal Casinos flytt till ny plattform beräknas vara klar den 20 oktober · Metal Casino blir därmed återigen tillgängligt för svenska spelare · Samtidigt sker en återlansering i Tyskland för Metal Casino och plattformsbyte i övriga marknader

Läs mer

Styrelsen i Spiffbet har beslutat om att fullfölja förvärvet av Goliath

Regulatory pressrelease

· Spiffbets styrelse har idag fattat beslut om att genomföra apportemissionen för att fullfölja förvärvet av Goliath

Läs mer