Nyheter

Rättelse i pressmeddelande 2019-02-20 ”Spiffbet senarelägger publicering av bokslutskommunikén”

Rättelsen avser att kontaktuppgifter till Spiffbets Certified Advisor saknas i pressmeddelandets boilerplate, vilket måste anges enligt nya regler per den 1 januari 2019 från Nasdag First North. Nedan återges hela det korrigerade pressmeddelandet: Spiffbet senarelägger publiceringen av bokslutskommunikén. Kommunikén kommer att publiceras den 27 februari. Tidigare har meddelats kommunikén skulle publiceras den 20 februari. Detta…

Läs mer

Spiffbet senarelägger publicering av bokslutskommunikén

Spiffbet senarelägger publiceringen av bokslutskommunikén. Kommunikén kommer att publiceras den 27 februari. Tidigare har meddelats kommunikén skulle publiceras den 20 februari. Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Spiffbet AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2019 klockan 15:15 CET. För ytterligare information: Karl Trollborg,…

Läs mer

Pressmeddelande 2019-02-20

Spiffbet senarelägger publicering av bokslutskommunikén

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Spiffbet AB

Aktieägarna i Spiffbet, org. nr 556856-0246 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 februari 2019 kl. 10:00 på Bolagets kontor med adress Karlavägen 60 i Stockholm.

Läs mer