Nyheter

Pressmeddelande 2019-02-20

Spiffbet senarelägger publicering av bokslutskommunikén

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Spiffbet AB

Aktieägarna i Spiffbet, org. nr 556856-0246 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 februari 2019 kl. 10:00 på Bolagets kontor med adress Karlavägen 60 i Stockholm.

Läs mer