Nyhetsarkiv

Mer än 90 procent av Metal Casinos aktieägare har accepterat Spiffbets erbjudande

Non-regulatory pressrelease

· Spiffbets bud om att förvärva samtliga aktier i Metal Casino har accepterats av ägare till mer än 90 procent av aktierna.

Läs mer

Spiffbet fullföljer investering i latinamerikansk spelutvecklare

Regulatory pressrelease

· Spiffbet tecknar avtal om investering i den latinamerikanska spelutvecklaren Copacabana Gaming i enlighet med tidigare avsiktsförklaring om att skapa ett samriskföretag med NGT Interactive LLC. · Spiffbet tillskjuter kapital om totalt 225.000 euro fram till augusti 2021. · Spiffbet erhåller 45,2% ägande i samriskbolaget.

Läs mer

Spiffbet fullföljer förvärvet av Metal Casino

Regulatory pressrelease

· Anslutningen till erbjudandet är för närvarande 86,6 procent · Spiffbets styrelse har idag fattat beslut om att genomföra apportemissionen för att fullfölja förvärvet av Metal Casino

Läs mer

Spiffbet tecknar distributionsavtal med Salsa Technology

Non-regulatory pressrelease

· Distributionsavtal med ledande latinamerikansk spelaktör ·  Integration av samtliga Spiffbets spel och även spel från tredjepartstillverkare

Läs mer

Spiffbet AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019

Regulatory pressrelease

· Spiffbet publicerar årsredovisning för 2019 · Covid-19 har haft begränsad påverkan på Spiffbets verksamhet

Läs mer

Spiffbet förlänger accepttiden för förvärvserbjudandet till Metal Casinos aktieägare

Non-regulatory pressrelease

· Accepttiden för förvärservjudande förlängs till torsdagen den 30 april

Läs mer

Kallelse till årstämma i Spiffbet AB

Regulatory pressrelease

Aktieägarna i Spiffbet AB, 556856-0246, kallas härmed till årsstämma fredagen den 22 maj 2020 kl. 10:00 i bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm

Läs mer

Spiffbet avser genomföra en företrädesemission om ca 26,5 miljoner kronor i samband med förvärvet av Metal Casino

Regulatory pressrelease

· Styrelsen föreslår till årstämman den 22 maj 2020 att genomföra en emission av aktier som vid full teckning skulle tillföra Bolaget 26 462 235,10 kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. · Emissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande cirka 85 procent. · Motiven till företrädesemissionen är att säkra Spiffbets rörelsekapitalbehov relaterat till förvärvet av Metal Casino samt inleda…

Läs mer

Spiffbet nylanserar videopoker

Regulatory pressrelease

· Spiffbet lanserar Jacks or Better i HTML5 format

Läs mer

Förtydligande angående senareläggningen av publicering av årsredovisningen

Regulatory pressrelease

· Årsredovisningen för 2019 kommer att publiceras den 20 april 2020 på grund av störningar till följd av Covid-19

Läs mer