Nyhetsarkiv

Spiffbet tecknar avtal med Betconstruct

Regulatory pressrelease

• Avtal med Betconstruct , en teknik- och tjänsteleverantör för både den onlinebaserade och landbaserade spelindustrin • Integrering av Spiffbet Sports och Casino på Betconstruct-plattformen • Spelen blir tillgängliga för operatörer på nyckelmarknader runt om i världen

Läs mer

Spiffbets Timebet går live med Powerbets och Supabets på fem marknader

Non-regulatory pressrelease

· Timebet lanseras och går live med Powerbets och Supabets

Läs mer

Delårsrapport april – juni 2019

Regulatory pressrelease

Andra kvartalet 2019 -      Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 0 (0) TSEK. -      Resultatet efter finansiella poster var -3 790 (-2 681) TSEK. Perioden januari – juni 2019 -      Intäkterna för perioden uppgick till 0 (1) TSEK. -      Resultatet efter finansiella poster var -7 814 (-5 317) TSEK. Väsentliga händelser under andra kvartalet -      Spiffbets Take5 går live med ytterligare en…

Läs mer

Spiffbet förvärvar spelutvecklare

Regulatory pressrelease

· Förvärv av spelutvecklaren STHLMGAMING med sex befintliga slotspel i portföljen, vilket breddar Spiffbets produktportfölj · Kompletterande distributionskanaler i Europa · STHLMGAMING förväntas generera 2 till 3 miljoner kronor i intäkter på årsbasis under 2019 · STHLMGAMINGs grundare blir en viktig resurs för Spiffbets framtida utveckling · Ambition att snabbt integrera STHLMGAMING i Spiffbets ordinarie…

Läs mer

Spiffbet blir distributör för spel från MrSlotty

Non-regulatory pressrelease

Spiffbet blir distributör för spel från MrSlotty · Integration av spel från MrSlotty i Spiffbets distributionsplattform · Fokus på distribution i afrikanska nyckelmarknader · Bra komplement till Spiffbets spelportfölj och breddning av befintlig verksamhet Spiffbet har erhållit rätt att distribuera spel från MrSlotty till Spiffbets kunder. MrSlottys spel är väl anpassade för mindre mogna marknader…

Läs mer

Styrelseledamot förvärvar aktier i Spiffbet AB

Non-regulatory pressrelease

Spiffbet AB har mottagit information om att styrelseledamoten Per Ganstrand per den 5 juli 2019 har förvärvat 100 000 aktier i bolaget. Den förvärvade posten uppgår till cirka 0,2 procent av det totala antalet aktier i Spiffbet. Ganstrand innehar inga aktier sedan tidigare i bolaget. För ytterligare information: Henrik Svensson, VD, tel: 070-650 02 15, henrik.svensson@spiffbet.com

Läs mer

Spiffbets Arena Live lanseras med Supabets och Powerbets i samband med Africa Cup of Nations.

Non-regulatory pressrelease

· Arena Live lanseras med Supabets och Powerbets inom ramen för det tidigare ingångna avtalet med Supabets (Intelligent Gaming Pty Ltd) · Lansering på 6 marknader inklusive Ghana, Kenya, Tanzania, Zambia, Uganda och Nigeria · Afrika Cup of Nations – Afrikanska fotbollsmästerskapet

Läs mer

VD förvärvar aktier i Spiffbet AB

Non-regulatory pressrelease

Spiffbet AB har mottagit information om att VD, Henrik Svensson, per den 22 maj 2019 har förvärvat 100 000 aktier i bolaget. Den förvärvade posten uppgår till cirka 0,2 procent av det totala antalet aktier i Spiffbet. Svensson innehar sedan tidigare 1 000 000 teckningsoptioner i bolaget.

Läs mer

Spiffbet AB: Kommuniké från årsstämma 2019-05-21

Regulatory pressrelease

Vid årsstämma i Spiffbet AB fattades följande beslut:  Fastställande av resultat- och balansräkning  Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för 2018 samt att göra de bokslutsdispositioner som styrelsen föreslagit. Vidare beslutades att ingen utdelning för år 2018 kommer att lämnas. Ansvarsfrihet  Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör. Arvode till styrelse…

Läs mer

Spiffbets Take5 går live med Betsson i Spanien

Non-regulatory pressrelease

· Take5 lanseras och går live med Betsson i Spanien (https://www.betsson.es)

Läs mer