Tillstånd

Företagsfakta

Licenser och certifieringar

Spiffbet innehar en B2B-licens på Curacao. Spiffbet har gjort vissa produktcertifieringar för den spanska marknaden samt för vissa produkter som avser lanseras under Curacao-licensen. Bolaget bedömer att detta ger Spiffbet möjlighet att sälja sina spelprodukter på de marknader där bolaget agerar under innevarande år utan väsentliga begränsningar till följd av regelverk. Nya licensansökningar görs där så krävs i framtiden. Spiffbet ansöker för närvarande om en B2B-licens på Malta

Kontakta oss