Spelmarknaden

Företagsfakta

Spelmarknaden

Tillväxten på den europeiska spelmarknaden har under de senaste åren varit förhållandevis stabil. Undersökningsbolaget H2GC uppskattar den totala europeiska spelmarknaden till ett värde, mätt i bruttospelintäkter, om 102 (101 föregående år) miljarder EUR år 2018. Av detta utgjordes cirka 77 (79) procent av landbaserat spelande, främst gamla statsägda spelmonopol med fokus på lotteriverksamheter och landbaserade kasinon. Siffrorna visar emellertid att online speloperatörer ökade sin marknadsandel med 2% eller 2,4 miljarder EUR under 2018. Onlinespel har vuxit betydligt snabbare än den totala spelmarknaden de senaste fem åren, 12% jämfört med 3% och 2018 uppgick marknaden för online spel till 23,9 miljarder EUR.

Tillväxten inom onlinespel drivs främst av den snabba tekniska utvecklingen i form av mer avancerade mobiltelefoner samt snabbare och bättre tillgängligt mobilt internet. Spelare, konsumenterna, har idag tillgång till bättre spel av bättre kvalitet och med en mer intensiv spelupplevelse, vilket attraherar flera spelare. 2008 genererade mobila lösningar endast 2% av den totala omsättningen, 2018 var samma siffra 41% och den förväntas växa till över 50% under de kommande fem åren. Betalningslösningarna har även de förbättrats på ett antal punkter så att de blivit säkrare, enklare, snabbare, och mer kostnadseffektiva. Detta i kombination med en ökad reglering gör att fler spelare känner sig trygga i att spela på internet.

Spelmarkanden för onlinecasino är relativt fragmenterad och det finns ingen operatör som helt dominerar marknaden. De största europeiska aktörerna är gamla spelmonopol som opererar på sina respektive lokala marknader. Flertalet marknader i Europa är ännu inte reglerade men trenden är att fler och fler marknader blir lokalt reglerade. Norden har upplevt en spelboom där en uppsjö av operatörer har dykt upp på marknaden. Konkurrensen är sund och innebär ett större fokus på kvalitet och tillförlitlighet. Fragmentering och konkurrens är gynnsam för spelutvecklare som Spiffbet, då ingen operatör kan diktera villkor och flera bolag konkurrerar om att erbjuda de mest innovativa spellösningarna.