Bolaget

Spiffx AB (publ), 556856-0246 bildades och registrerades på Bolagsverket den 15 juni 2011 med säte i Stockholm. Huvudkontoret ligger på Karlavägen 60, 114 49 Stockholm. Den 27 april 2015 noterades Spiffx AB på Firsth North/Nasdaq.

All utveckling av spel och plattform samt all programmering sker i Stockholm medan den operationella verksamheten är förlagd till Malta och dotterbolaget Spiffx Malta Ltd. Nödvändiga licenser finns via Spiffx Malta Ltd och Spiffx Curacau NV.

Certified Advisor är G&W Fondkommission, Stockholm.