Företagsfakta

Företagsfakta

Bolaget

Spiffbet AB, 556856-0246 bildades och registrerades på Bolagsverket den 15 juni 2011 med säte i Stockholm. Huvudkontoret ligger på Karlavägen 60, 114 49 Stockholm. Den 27 april 2015 noterades Spiffbet AB på Nasdaq First North Growth Market.

Utveckling av spel och plattform samt all programmering sker i Stockholm och Sydafrika medan den operationella verksamheten är förlagd till Malta och dotterbolaget Spiffbet Malta Ltd. Nödvändiga licenser finns via Spiffbet Malta Ltd och Spiffbet Curacau NV.

Certified Adviser är G&W Fondkommission, Stockholm.
e:mail. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50

Revisor – Carl-Johan Kjellman, BDO

Kontakta oss