Strategi

Företagsfakta

Strategi

  • Spiffbet har de senaste åren stöpts om till en innovativ leverantör av spel till speloperatörer
  • Spiffbet utvecklar spel med stor intäktspotential
  • Spiffbet etablerar en stabil plattform för en snabb expansion
  • Spiffbet har ambitionen att erbjuda en helhetslösning från spel, spelmotor, certifiering och licensiering, vilket ger möjlighet att distribuera spel från externa leverantörer
  • Spiffbet siktar på minst 30% avkastning i form av effektivitetsökningar, synergier och stordriftsfördelar när vi förvärvar bolag
  • Spiffbet siktar på en snabb expansion på nya tillväxtmarknader i Sydamerika och Afrika och på sikt även Asien