Protokoll extra bolagsstämma i Spiffbet AB den 22 februari 2019