Etikett: 2016

23 augusti, 2016 0
“Fortsatt hög kundtillväxt och intensiv säljfokus efter EURO 2016” – Gå till rapport Läs hela pressmeddelandet
22 juni, 2016 0
Årsstämman beslutade att fastställa Resultat- och Balansräkning för 2015 samt göra de bokslutsdispositioner som styrelsen föreslagit. Vidare beslutades ...
22 juni, 2016 0
Vid SpiffX:s årsstämma som avhölls i dag valdes en ny styrelse. Stämman återvalde Peter Liljestrand och Lennart Gillberg ...
1 juni, 2016 0
Årsredovisningen är nu tillgänglig på hemsidan – Läs årsredovisning Läs hela pressmeddelandet
24 maj, 2016 0
“Aktieägarna Spiffx AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 juni 2016 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på ...
13 maj, 2016 0
“SpiffX vänder sig till Betfairs kundsegment Heartland Customers vilket medför ett estimat om en kundpotential på 2 200 ...
10 maj, 2016 0
Lösenperioden för de teckningsoptioner SPIFFX TO1 som emitterades i samband med nyemissionen i maj 2015 pågår fram t ...
3 maj, 2016 0
Det avtal som förra veckan tecknades med Leander Games om distribution av konsumentapplikationer har stor potential. Läs hela ...
3 maj, 2016 0
Gå till rapport “Det har varit en intensiv och spännande start på 2016. (…) Vår kundbas har vuxit ...
28 april, 2016 0
“SpiffX har idag tecknat avtal med den ledande plattformsleverantören Leander Games om distribution av bolagets innovativa live-bettingprodukt Take5Live” ...
ÄLDRE NYHETER