Metal casino faq

FAQ Spiffbet förvärvar Metal Casino

Metal Casino – vad är det?

Metal Casino driver online casino och sportspel med fokus på bland annat Sverige, Storbritannien, Tyskland och Finland. Sedan starten hösten 2017 har Metal Casino lyckats etablera sig som ett i spelbranschen unikt varumärke med världskända företrädare som bland andra Ozzy Osbourne. Metal Casino har sedan starten lockat mer än 50 000 deponerande spelare som tillsammans gjorde spelarinsättningar om 147 MSEK under 2019. Under 2019 uppgick spelaröverskottet till 26 MSEK men rörelseresultatet var negativt. Fokus har varit att bygga ett globalt unikt varumärke i Metal Casino samt skapa en aktiv community kring musik och spel.

När tror ni att Metal Casino kommer visa ett positivt resultat?

Under 2019 inledde Metal Casino etableringen i Japan och vi hoppas gå live där inom snar framtid. 2020 ligger fokus helt på lönsamhet och vår ambition är att uppnå lönsamhet på månadsbasis under nästa år, 2021.

Hur ska Metal Casino bli lönsamt?

Metal Casino arbetar på en etablering i Asien och inledde en lansering i Japan i slutet av 2019. Vi ser också möjligheter att etablera varumärket på andra utvecklingsmarknader som Latinamerika och Afrika. Utöver det så ser vi en rad synergier med vår spelutveckling där vi kan erbjuda specialtillverkade spel för Metal.

Vilka synergier ser ni mellan Metal Casino och Spiffbets löpande verksamhet?

På kort sikt resulterar samgåendet till minskade overheadkostnader, till exempel två separata organisationer på Malta blir en, överlappande funktioner som bokföring slås ihop och så vidare. På lite längre sikt tror vi också att vi kan skapa en bättre intjäningsförmåga eftersom Metal Casino kan använda Spiffbets produkter. Spiffbet kan skapa unika spel för Metal, som på så sätt skapar en unik spelupplevelse för sina kunder. Utöver det kan vi samarbeta inom en rad utvecklingsprojekt som exempelvis en lansering i Latinamerika, Afrika och Asien. Spiffbet har redan etablerat en försäljningsorganisation med lång erfarenhet från Latinamerika som även kan bistå vid en eventuell lansering av Metal Casinot på de marknaderna.

Ni på Spiffbet utvecklar ju spel – vad vet ni om casinoverksamhet?

På pappret förvärvar Spiffbet Metal Casino, men vi ser det snarare som ett samgående. Personerna bakom Metal Casino har en mycket lång erfarenhet från online spel och casinobranschen.

Konsolidering och vidare förvärv – vad menar ni med det?

De senaste åren har spelbranschen präglats av ökad konkurrens och hårdare reglering i Europa. Utvecklingen leder till utslagning och att små onoterade bolag får det tufft att överleva. Vår bedömning är att vi kan gå samman med flera andra mindre casinooperatörer och genom att samordna verksamheterna, skära kostnader och göra gemensamma satsningar uppnå synergier och därmed få dessa varumärken att bli lönsamma. Detsamma gäller för spelutveckling där vi också ser möjligheter att förvärva mindre spelstudios.