Nyheter – Endast regulatoriska

Spiffbet förvärvar onlinekasinot Wishmaker

Regulatory pressrelease

· Spiffbet förvärvar onlinekasinot Wishmaker genom att ta över domän och övrig immaterialrätt · Förvärvet möjliggör synergier med Cashmio Group · Wishmaker har under perioden januari – september 2020 uppnått en omsättning om 12 miljoner kronor · Köpeskillingen bestäms utifrån uppnådd omsättning fram till juni 2021 och erläggs kontant

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2020 - Förvärv av ytterligare kasinon, kostnadsbesparingar, plattformsbyte och ett vässat kunderbjudande

Regulatory pressrelease

Det tredje kvartalet har präglats av förvärv av ytterligare onlinekasinon, Under kvartalet förvärvades Goliath Casino och efter kvartalets utgång förvärvades danska Bellis Casino samt Cashmio Group. Cashmio, som är vårt viktigaste förvärv hittills, tillför en väsentligt ökad omsättning och ett antal kvalificerade medarbetare. Därtill har vi till stor del genomfört en omstart av Metal Casino…

Läs mer

Spiffbet förvärvar onlinekasinot Cashmio

Regulatory pressrelease

· Spiffbet har tecknat avtal om att förvärva Cashmio Group Ltd (”Cashmio") · Under 2020 beräknas Cashmio omsätta 45 MSEK med en vinst om 3 MSEK · Förvärvet ökar Spiffbets förväntade omsättning väsentligt · Köpeskillingen uppgår till 30 MSEK varav 10 MSEK kontant uppdelat i tre trancher · Spiffbet bedömer att betydande kostnadssynergier kan utvinnas…

Läs mer

Spiffbet förvärvar Bellis Casino

Regulatory pressrelease

· Spiffbet tar över det danska onlinekasinot Bellis Casino · Förvärvet innebär tydliga synergier med Spiffbets kasino Goliath

Läs mer

Styrelsen i Spiffbet har beslutat om att fullfölja förvärvet av Goliath

Regulatory pressrelease

· Spiffbets styrelse har idag fattat beslut om att genomföra apportemissionen för att fullfölja förvärvet av Goliath

Läs mer

Spiffbets emission i samband med förvärvet av Goliath är registrerad

Regulatory pressrelease

· I samband med förvärvet av Goliath Holding Plc (”Goliath”) genomförde Spiffbet en riktad emission · Syftet med emissionen var att delfinansiera förvärvet · Totalt har 2 137 073 aktier emitterats och bolaget har tillförts 856 073 kronor, varav 356 073 kr genom kvittning av fordringar mot bolaget. Aktiekapitalet ökar med 267 134 kronor · Bland investerarna återfinns både delägare…

Läs mer

Kommuniké från extra bolagstämma i Spiffbet den 31 augusti 2020

Regulatory pressrelease

Vid den extra bolagsstämman i Spiffbet AB (nedan ”Bolaget”) den 31 augusti 2020 kl. 10.00 beslutade Bolaget om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare samt styrelseledamöter enligt nedan.

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2020

Regulatory pressrelease

Stärkt kassa och Metal Casino-förvärvet är genomfört

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Spiffbet AB

Regulatory pressrelease

Aktieägarna i Spiffbet, org. nr 556856-0246 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 31 augusti 2020 kl. 10:00 på Bolagets kontor med adress Karlavägen 60 i Stockholm.

Läs mer

Spiffbet delfinansierar förvärvet av Goliath Casino med en riktad emission

Regulatory pressrelease

· I samband med förvärvet av Goliath Holding Plc (”Goliath”) genomför Spiffbet en riktad emission · Syftet med emissionen är att delfinansiera förvärvet · Totalt emitteras 2 137 073 aktier och bolaget tillförs 856 073 kronor. Aktiekapitalet ökar med 267 134 kronor · Bland investerarna återfinns både delägare i Goliath och externa investerare

Läs mer